ศบค.พบ 5 จว.นำร่องท่องเที่ยวติดโควิดสูงสุด “สงขลา-นครศรีฯ” นำโด่งใต้

ท่องเที่ยว-โควิด

ศบค.เผย 5 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวที่เตรียมเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ ยังติดท็อป 10 พบผู้ป่วยโควิดมากสุด ที่เหลือเป็น 5 จังหวัดภาคใต้ มี “สงขลา-นครศรีธรรมราช-ยะลา” นำโด่ง ส่วนยอดตรวจ ATK ตรวจเพิ่มกว่า 7.5 หมื่นราย พบติดเชิ้อเพิ่ม 3,601 ราย 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันว่า ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 9,658 ราย หายป่วยแล้ว 1,739,397 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,856,110 ราย และ เสียชีวิตสะสม 18,912 ราย

ส่วนข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้หายป่วยแล้ว 1,766,823 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,884,973 ราย เสียชีวิตสะสม 19,006 ราย

ยอดป่วยหนักใส่ท่อช่วยหายใจทยอยลด

วันนี้มีผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่จำนวน 99,144 ราย อยู่ในรพ. 44,691 ราย รพ.สนามและอื่นๆ 54,453 ราย อาการหนัก 2,281 ราย ในจำนวนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจำนวน 526 ราย ซึ่งมีทิศทางที่ลดลง

สำหรับผู้ขอรับการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 357,608 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 353,836 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 51,510 ราย และระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 27 ตุลาคม 2564 มีผู้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด จำนวน 72,812,483 โดส

ในจำนวนนี้เป็นเข็มที่ 1 รวมฉีดสะสมไปแล้ว 41.07 ล้านคน ครอบคลุมประชากร 57.0% เข็มที่ 2 อยู่ที่ 29.46 ล้านราย ครอบคลุมประชากร 40.9% และเข็มที่ 3 จำนวน 2.26 ล้านคน ครอบคลุมประชากร 3.1%

ยอดตรวจ ATK เพิ่ม  75,359 ราย ติดเชิ้อ 3,601 ราย

ส่วนยอดตรวจ ATK วันที่ 28 ต.ค.64 มีจำนวน 75,359 ราย และยอดตรวจสะสมระหว่างวันที่ 20 ส.ค.-28 ต.ค. 64 มีจำนวน 3,098,444 ราย ส่วนยอดผลบวก ATK(ติดเชื้อ) วันที่ 28 ต.ค.64 มีจำนวน 3,601 ราย และยอดผลบวกสะสมวันที่ 20 ส.ค.-28 ต.ค. มีจำนวน 193,669 ราย(ตามตาราง)

10 จังหวัดท็อป 10 “สงขลา-นครศรีธรมราช” นำโด่ง

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันนี้ กทม. 845 ราย ซี่งยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และลดต่ำกว่าระดับพันราย/วัน สงขลา 677 ราย เพิ่มจากวานนี้ซึ่งอยู่ที่ 551 ราย นครศรีธรรมราช 612 ราย เพิ่มจากวานนี้ซึ่งอยู่ที่ 345 ราย ยะลา 496 ราย เพิ่มจากวานนี้ซึ่งอยู่ที่ 475 ราย

นอกจากนี้ ชลบุรี 375 ราย ปัตตานี 369 ราย สมุทรปราการ 356 ราย เชียงใหม่ 356 ราย นราธิวาส 327 ราย และประจวบคีรีขันธ์ 280 ราย (ตามตาราง)

ทั้งนี้ในส่วนของ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดยังเป็นพื้นที่ของจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวที่จะเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.2564นี้ ได้แก่ กทม. ชลบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ และประจวบคีรีขันธ์ ที่ติดกลุ่มเข้ามาในอันดับที่ 10

ส่วนที่เหลือเป็นจังหวัดภาคใต้ โดยมีสงขลาและนครศรีธรรมราชที่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ในอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ รวมทั้งจ.ยะลาที่อยู่ในอันดับ 4 ก็ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง

ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิต 84 รายในวันนี้ เป็นชาย 48 ราย หญิง 36 ราย เป็นผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 57 ราย อายุน้อยกว่า 60 ปี แต่มีโรคเรื้อรัง 11 ราย รวม 2 กลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนของผู้เสียชีวิต 87% และวันนี้มีผู้เสียชีวิตนอกรพ. 2 ราย อยู่ที่จ.ยะลา อายุ 83 และ 88 ปี

ส่วนพื้นที่ของผู้เสียชีวิตวันนี้ กทม.มีผู้เสียชีวิต 8 ราย ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวเลขหลักเดียว  ส่วนจังหวัดปริมณฑลมีจำนวน 10 ราย อยู่ที่สมุทรปราการ 5 ราย ปทุมธานี 3 ราย นครปฐม 1 ราย สมุทรสาคร 1 ราย

ขณะที่จังหวัดภาคใต้มีจำนวน 28 ราย ซึ่งมากที่สุด ได้แก่ นครศรีธรรมราชมีจำนวนสูงสุด 11 ราย ปัตตานี 6 ราย ยะลา 3 ราย พังงา 2 ราย กระบี่ 2 ราย ภูเก็ต 1 ราย ชุมพร 1 ราย นราธิวาส 1 ราย และสตูล 2 ราย นอกจากนี้ยังมีจังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออกรวมกันอีก 23 ราย

ทั้งนี้ศบค.ระบุว่านอกจากปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของโรคประจำตัวอย่างหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไตแล้ว มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อในพื้นที่ถึง 84 ราย คนรู้จัก 41 ราย อาศัยร่วมกันอีก 40 ราย ซึ่งศบค.ยังคงมีความเป็นห่วงการติดเชื้อในชุมชน ตลาด ครอบครัว งานศพที่เพิ่มขึ้น

ส่วนจำนวนผู้ป่วยเมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมของประเทศวันนี้ยอดการติดเชื้อรายใหม่ในภาพรวมกลับมาเพิ่มขึ้น(9,429) โดย 67 จังหวัดมีจำนวน 5,980 ราย คิดเป็นสัดส่วน 63% ชายแดนใต้ 1,869 ราย คิดเป็นสัดส่วน 20% กทม.และปริมณฑล 1,580 ราย คิดเป็น 17%

สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศวันนี้มีจำนวน 11 ราย แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มี 4 ราย มาจากเบลเยียม 1 ราย รัสเซีย 3 ราย และเมียนมา 1 ราย ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ เข้าพักในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ รพ.เอกชนภูเก็ต AQ ภูเก็ต/รพ.ป่าตอง แล้ว ส่วนที่เหลือเป็นชาวกัมพูชา 2 ราย ลาว 4 ราย ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการทั้งหมด

ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ข้อมูลวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. มียอดผู้ติดเชื้อรวม 245,771,206 ราย อาการรุนแรง 75,309 ราย รักษาหายแล้ว 222,763,063 ราย เสียชีวิต 4,987,803 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่

  • 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 46,587,441 ราย
  • 2. อินเดีย จำนวน 34,231,207 ราย
  • 3. บราซิล จำนวน 21,766,168 ราย
  • 4. สหราชอาณาจักร จำนวน 8,897,149 ราย
  • 5. รัสเซีย จำนวน 8,352,601 ราย

สำหรับประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 ของโลก จากจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,884,973 ราย

ศบค.ระบุว่า ในส่วนของประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลียได้อนุญาตให้พลเมืองออสเตรเลียที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้อย่างเสรี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้เป็นต้นไป นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่รัฐบาลออสเตรเลียอนุญาตให้พลเมืองเดินทางออกนอกประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ