วิธีสมัครเป็นผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ 2 แสนราย เริ่ม 1-31 ม.ค. 2565 (อัพเดต)

สำนักงานสลากฯ
อัพเดต วันที่  5 มกราคม 2565 เวลา 06.02 น.

เปิดรายละเอียด ขั้นตอน วิธีสมัคร เป็นผู้ค้าลอตเตอรี่รายใหม่ 2 แสนราย เริ่ม 1-31 มกราคม 2565 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เวลา 7.30 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดรับสมัครผู้ซื้อจองล่วงหน้าจำนวน 200,000 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ม.ค. 2565 ซึ่งจะเปิดรับสมัครทั้งรายใหม่และรายเก่า รวมถึงรายที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ ให้มาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด

และเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับสลากไปจำหน่ายรายละ 5 เล่ม โดยกลุ่มนี้สามารถนำลอตเตอรี่ไปขายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวได้ด้วย โดยคุณสมบัติของผู้สมัครรายใหม่นั้น ต้องไม่มีอาชีพประจำ เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ต้องไม่เป็นบุคคลอยู่ในระบบประกันสังคม

ขั้นตอนการรับสมัคร ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก

1. ประกาศเปิดรับสมัครและยกเลิกผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก รายเดิมทั้งหมด ในวันที่ 27 ธ.ค. 2564

2. เปิดรับสมัครช่องทาง www.glo.or.th วันที่ 1-31 ม.ค. 2565 (รวม 31 วัน) คลิกลงทะเบียนที่นี่ !!

ลงทะเบียนค้าสลากใหม่ 2 แสนราย

3. คัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วันที่ 1 ม.ค.-28 ก.พ. 2565 (59 วัน) โดยจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

4. หากผ่านแล้ว แยกข้อมูลตามรายจังหวัด เพื่อกำหนดสัดส่วนของแต่ละจังหวัดตามกรอบจำนวน 200,000 ราย ในวันที่ 1-10 มี.ค. 2565 (15 วัน)

5. ทำการ Random คัดเลือกแต่ละจังหวัด โดยคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก, ผู้ทรงคุณวุฒิ, บุคคลภายนอก และสื่อมวลชน วันที่ 11-20 มี.ค. 2565 (10 วัน)

6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด วันที่ 21-31 มี.ค. 2565 (11วัน)

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยืนยันตัวตนที่ บมจ.กรุงไทย วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2565 (91 วัน) หากไม่ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก

8. เริ่มทำรายการซื้อ-จองสลากได้ ตั้งแต่งวดวันที่ 2 พ.ค. 2565

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก มีอายุ 2 ปี ตั้งแต่การทำรายการงวดวันที่ 2 พ.ค. 2565-งวดที่ 16 เม.ย. 2567

ลงทะเบียนค้าสลาก-คำแนะนำ

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ม.ค.2565 นี้ เป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิ์ ซื้อ-จองล่วงหน้า กับกลุ่มรายย่อย ที่ต้องการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสลาก เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการตามโรดแม็ปในปี 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคา 80 บาท

สำนักงานสลาก ขอให้คำแนะนำกับรายย่อยที่จะมาลงทะเบียน 3 เรื่อง คือ 1.การลงทะเบียน จะมีให้คลิกเลือก 2 ช่องทาง สำหรับรายใหม่ในปี 2565 โดยผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิมาก่อน ไม่เคยลงทะเบียน หรือ ถูกตัดสิทธิมาก่อนหน้านี้ ให้มาลงทะเบียนช่องทางนี้ทั้งหมด และช่องทางสำหรับรายเดิมที่ลงทะเบียนไว้ในปี 2558 ให้กลุ่มที่ได้สิทธิ์ซื้อ-จอง เดิมกว่า 1.5 แสนรายมาลงที่ช่องทางนี้ทั้งหมด

“ผู้ที่เคยเป็นตัวแทนและถูกบอกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทน หรือผู้ที่ถูกยกเลิกสิทธิในทะเบียน ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ปี 2558 ไปแล้ว การลงทะเบียนสมัครให้ลงทะเบียนในช่องของการเป็นผู้สมัครรายใหม่ ปี 2565 เท่านั้น”

เรื่องที่ 2 กองสลากขอให้ไม่ต้องรีบแย่งกันลงทะเบียน เพราะมีระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ถึงวันที่ 31 ม.ค.2565 ไม่ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือมีการจัดลำดับใครมาก่อนได้ก่อน แต่อย่างใด ดังนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเข้าไปลงทะเบียน

เรื่องที่ 3 การเตรียมรูปทั้ง 4 รูปที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนให้พร้อมสมบูรณ์ ชัดเจน ก่อนที่จะเปิดเข้าไปลงทะเบียน โดยรูปที่จะใช้สำหรับลงทะเบียนประกอบด้วย 1.รูปที่ถ่ายหน้าตรงของผู้ลงทะเบียน ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำกันแดด เว้นแต่เป็นผู้พิการทางสายตา 2.รูปที่ถ่ายบัตรประชาชน ด้านหน้าเต็มบัตร ต้องเห็นรายละเอียดของบัตรอย่างชัดเจน

3.รูปที่ถ่ายทะเบียนบ้าน ต้องเห็นรายละเอียดของผู้ลงทะเบียนอย่างชัดเจน 4.รูปที่ถ่ายสถานที่ขาย หากเป็นการขายอยู่กับที่ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนอยู่กับแผงที่ขาย ณ สถานที่ขายนั้น หากเป็นการขายแบบเร่ขาย ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนถือแผง ขณะเร่ขาย

นอกจากนี้ ข้อมูลสำคัญที่ใช้การการลงทะเบียน คือ หมายเลขโทรศัพท์ จะต้อง ใช้ 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลข เป็นหมายเลขของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิไปจำหน่ายสลากตัวจริง เพราะต้องมีการยืนยันข้อมูลผ่าน OTP รวมทั้งเตรียมข้อมูลที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในการจัดส่ง และที่อยู่ในพื้นที่ขายสลาก

“เชื่อว่าผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจะอยู่ในมติคณะกรรมการสลากตั้งไว้คือ 2 แสนราย โดยหลังจากปิดรับลงทะเบียนแล้ว จะคัดกรองคุณสมบัติ ตามเงื่อนไข และประกาศรายชื่อได้ ก่อนเดือน พ.ค.” พ.ท.หนุนกล่าว