เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด 1,624 ราย สธ.แจงสาเหตุ

วัคซีนโควิด
Photo by Towfiqu barbhuiya

กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลสรุปการฉีดวัคซีนโควิดรวม 138 ล้านโดส พบเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 1,047 ราย

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 9/2565 ถึงจำนวนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

สำหรับจำนวนวัคซีนที่ฉีดไปแล้วทั้งสิ้น 138,697,935 โดส (ข้อมูลวันที่ 12 มิ.ย. 2565 เวลา 16.30 น.) ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค 26,529,988 โดส, แอสตร้าเซนเนก้า 48,572,111 โดส, ซิโนฟาร์ม 14,856,489 โดส, ไฟเซอร์ 42,456,264 โดส และ โมเดอร์นา 6,283,083 โดส

สรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากวัคซีน

โดยเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่สำคัญ ได้แก่ อาการแพ้รุนแรง มีจำนวนผู้ป่วยรวม 86 ราย พบจากวัคซีนซิโนแวค 45 ราย แอสตร้าเซนเนก้า 23 ราย ซิโนฟาร์ม 4 ราย และไฟเซอร์ 14 ราย ส่วนผู้ชีวิตจากอาการแพ้รุนแรงมี 2 ราย จากซิโนแวค 1 ราย และแอสตร้าเซนเนก้า 1 ราย

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ มีจำนวนผู้ป่วยรวม 39 ราย พบจากวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 ราย ซิโนฟาร์ม 1 ราย และไฟเซอร์ 1 ราย ส่วนผู้ชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ มี 1 ราย จากซิโนฟาร์ม

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ (VITT) มีจำนวนผู้ป่วยรวม 7 ราย พบจากวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 6 ราย และไฟเซอร์ 1 ราย ส่วนผู้ชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ มี 3 ราย จากแอสตร้าเซนเนก้า

 วัคซีนโควิด

ผลพิจารณาการเสียชีวิต หลังฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ ยังรายงานผลการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ กรณีการเสียชีวิต ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ข้อมูลล่าสุด วันที่ 12 มิ.ย. 2565 เวลา 16.30 น.) ระบุว่า ผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงานมีทั้งสิ้น 2,270 ราย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสิ้น 1,624 ราย

ประกอบด้วย ผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาวัคซีน 6 ราย คิดเป็น 0.37% เกิดจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย, อาการแพ้รุนแรง 2 ราย (ร่วมกับภาวะช็อก 1 ราย), Myopericarditis 1 ราย, Stevens-Johnson syndrome and Toxic epidermal necrolysis 1 ราย

ผู้เสียชีวิตที่ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ 101 ราย คิดเป็น 6.22%

ผู้เสียชีวิตที่อาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน 217 ราย คิดเป็น 13.36% เช่น โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 135 ราย, เลือดออกในสมอง 25 ราย, ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ 2 ราย และอื่น ๆ อีก 55 ราย

ผู้เสียชีวิตที่ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่ 253 ราย คิดเป็น 15.58% และผู้เสียชีวิตที่เป็นเหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่บังเอิญเกิดร่วมกัน 1,047 ราย คิดเป็น 64.47% เช่น เลือดออกในสมอง 84 ราย, ติดเชื้อของระบบประสาทและสมอง 2 ราย, ปอดอักเสบรุนแรง 411 ราย (COVID-19 363 ราย) และโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 184 ราย

ทั้งนี้ ยังมีข้อมูลผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเพื่อนำเข้าพิจารณา 646 ราย

 วัคซีนโควิด