ลงทะเบียนฉีดวัคซีน รพ.ตำรวจ ประชาชนทั่วไป วันละ 120 คน เริ่ม 3 ส.ค. 65

วัคซีน

โรงพยาบาลตำรวจ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ประชาชนทั่วไป อายุ 12 ปีขึ้นไป วันละ 120 คน เริ่ม 3 ส.ค. 65 เป็นต้นไป 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลตำรวจ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกเข็ม สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 120 คนต่อวัน ในวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. เริ่มวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องตรวจข้าราชการตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (มภร.) ชั้น 4 โรงพยาบาลตำรวจ

ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนสเเกน QR Code และตรวจสอบผลการลงทะเบียน 1 วันก่อนเข้ารับบริการผ่าน website โรงพยาบาลตำรวจ

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้ารับวัคซีน มีดังนี้

1. กรณีฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2 และ 3 เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2. กรณีฉีดเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 เป็นต้นไป การฉีดวัคซีนทุกสูตรจะต้องห่างจากการฉีดวัคซีนเข็มก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า 4 เดือนขึ้นไป

3. สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับวัคซีน หลังจากติดเชื้อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

4. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันนัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลตำรวจ ไม่รับบริการฉีดวัคซีน ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือแบบวอล์กอิน