เทียบประสิทธิภาพ 3 วัคซีนโควิด ป้องกันสายพันธุ์โอมิครอน

วัคซีน
Photo by Artem Podrez

กรมควบคุมโรค เผยระดับประสิทธิภาพป้องกันโควิด สายพันธุ์โอมิครอนของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า-ไฟเซอร์-โมเดอร์นา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่เฟซบุ๊กเพจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ประสิทธิภาพการป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์กลายพันธุ์โอมิครอนของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ โมเดอร์นา อ้างอิงผลการศึกษาจากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ โดยผลการศึกษามีดังนี้

ประสิทธิภาพการป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต จากการฉีดวัคซีนเข็ม 3 

  • กลุ่มอายุ 18-59 ปี : 96%
  • กลุ่ม 608 : 97%

ประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์กลายพันธุ์โอมิครอน จากการฉีดวัคซีนเข็ม 4 

  • แอสตร้าเซนเนก้า : 73%
  • ไฟเซอร์ : 71%
  • โมเดอร์นา : 71%

ทั้งนี้ ทางกรมควบคุมโรค ได้เชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต โดยสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน