ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน กรรมการ กสทช. รวยไม่ธรรมดา 2,500 ล้าน

3 กรรมการ กสทช.

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน 3 กรรมการ กสทช. พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ พ้นจากตำแหน่ง มีกว่า 2.5 พันล้านบาท ด้านรายใหม่ นายต่อพงศ์ ครอบครอง 5.9 ล้านบาท และ พิรงรอง รวมสามี แจ้งว่ามี 117.2 ล้านบาท

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ 3 กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุและโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง 2 ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่ง 1 ราย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565

พล.ท.พีระพงษ์ รวมกับนางจรรยา รวย 2,500 ล้าน

พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการ กสทช.แจ้งมีทรัพย์สิน 109,234,478 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,080,470 บาท เงินลงทุน 6,120,668 บาท ที่ดิน 13.8 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 18,250,000 บาท ยานพาหนะ 8 คัน 18,560,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 9,889,839 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 39,533,500 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 39,867 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 14,253,749 บาท เป็นเงินเดือน 3,228,000 บาท เงินบำนาญ 655,749 บาท ค่าเช่าที่ดิน จ.ระยอง 1.2 แสนบาท ขายรถยนต์ Jaguar XK8 รุ่น ค.ศ. 2010 มูลค่า 2 ล้านบาท ขาย Rolls-Royce/Cornich รุ่น ค.ศ. 1995 มูลค่า 5 ล้านบาท ขาย Benz 300SL รุ่น ค.ศ. 1992 มูลค่า 1.2 ล้านบาท ขาย Jaguar XJC รุ่น ค.ศ. 1987 มูลค่า 2,050,000 บาท

มีรายจ่ายรวม 11,410,000 บาท ในจำนวนนี้เป็นการซื้อรถยนต์ 4 คัน ได้แก่ Bentley มูลค่า 1.5 ล้านบาท Range Rover มูลค่า 3.7 แสนบาท Porsche/911 Turbo มูลค่า 5.5 ล้านบาท AUDI/A6 มูลค่า 3.6 แสนบาท

อยู่กินกับนางจรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

ส่วน นางจรรยา สว่างจิตร คู่สมรส อยู่กินกันฉันสามีภริยา มิได้จดทะเบียน ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 2,403,833,626 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5,419,772 บาท เงินลงทุน 1,151,951,738 บาท ที่ดิน 398,489,250 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 195.7 ล้านบาท (ในจำนวนนี้มีห้องชุด อาคารชุดไวร์เลส ถ.วิทยุ กทม. มูลค่า 124 ล้านบาท) สิทธิและสัมปทาน 112,483,864 บาท ทรัพย์สินอื่น 539,789,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 11,252,980 บาท

มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 23,759,400 บาท เป็นเงินเดือน 3,344,000 บาท ค่าเช่าที่ดิน 965,400 บาท ขายที่ดิน ต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ จำนวน 6 แปลง มูลค่า 19,450,000 บาท มีรายจ่ายรวม 55,619,440 บาท โดยในจำนวนนี้เป็นค่าประกันชีวิตถึง 54 ล้านบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,513,068,104 บาท (2.5 พันล้านบาท) มีหนี้สินทั้งสิ้น 11,292,848 บาท

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นางจรรยา แจ้งมีสินทรัพย์เป็นเงินดิจิทัล ERX Company Limited จำนวน 700,000 หน่วย มูลค่า 6,685,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินลงทุนบริษัทต่าง ๆ เช่น บริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน) กว่า 1 พันล้านบาท บริษัท KTECH กว่า 26 ล้านบาท เป็นต้น

Advertisement

ส่วน พล.ท.พีระพงษ์ สะสมพระเครื่องชุด 3 รายการ มูลค่า 3 ล้านบาท ขณะที่นางจรรยา สะสมเครื่องประดับ และกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวนมาก เช่น สร้อยคอ Van clef & Arpels 1 เส้น มูลค่า 72 ล้านบาท แหวน สร้อย จี้ ต่างหู นาฬิกา กำไล 30 รายการ มูลค่า 110,127,000 บาท ต่างหู กำไล สร้อยคอ เข็มกลัด 16 รายการ มูลค่า 104,550,000 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ พล.ท.พีระพงษ์ เคยดำรงตำแหน่ง กสทช. ระหว่างปี 2554-2565

นายต่อพงศ์ กรรมการใหม่ มี 5.9 ล้านบาท

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. ใหม่ แจ้งมีทรัพย์สิน 5,584,581 บาท เป็นเงินสด 1 แสนบาท เงินฝาก 1,046,835 บาท ที่ดิน 8 แสนบาท ยานพาหนะ 2.6 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 707,746 บาท ทรัพย์สินอื่น 3.3 แสนบาท มีหนี้สิน 2,921,393 บาท

ส่วน น.ส.ชนกาน เข็มผง คู่สมรส อยู่กินกันฉันสามีภริยา มิได้จดทะเบียน มีทรัพย์สิน 349,964 บาท เป็นเงินสด 50,000 บาท เงินฝาก 4,464 บาท ยานพาหนะ 79,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 216,500 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,934,545 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 2,921,393 บาท

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2554-2564 นายต่อพงศ์ เป็นที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช. ปี 2560-2564 เป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

น.ส.พิรงรอง-คู่สมรส ครอบครอง 117.2 ล้านบาท

น.ส.พิรงรอง รามสูต กรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. ใหม่ แจ้งมีทรัพย์สิน 69,402,642 บาท ได้แก่ เงินฝาก 8,059,458 บาท เงินลงทุน 3,367,784 บาท ที่ดิน 39,788,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9.85 ล้านบาท ยานพาหนะ 8 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน

ส่วนนายนล รณะนันทน์ คู่สมรส ตำแหน่ง Senior Vice President ธนาคารกรุงเทพ มีทรัพย์สิน 47,554,827 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,585,990 บาท เงินลงทุน 21,338,311 บาท ที่ดิน 12,130,525 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9.8 ล้านบาท ยานพาหนะ 2.5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 4.5 แสนบาท มีหนี้สิน 4,516,540 บาท

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1 ราย) มีทรัพย์สิน 265,447 บาท เป็นบัญชีเงินฝากทั้งหมด

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 117,222,917 บาท มีหนี้สิน 4,516,540 บาท

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2557-2559 น.ส.พิรงรอง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2559-2563 เป็นรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย