ดีแทคฟ้องศาลปค. เพิกถอนมติกสทช.-คุ้มครองผู้ใช้บริการบนโครงข่ายย่าน 850 MHz หลัง15ก.ย.

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายชวิต แสงอุดมเลิศ Head of Investor Relations บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือดีแทค แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (มติ กสทช.) เกี่ยวกับเรื่องการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมย่านความถี่ 850 MHz ว่าให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ประกาศมาตรการเยียวยาฯ) โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือต้องเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHzซึ่ง กสทช.กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลว่าหากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้บริการก็จะไม่ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองและไม่สามารถใช้โครงข่ายย่านคลื่นความถี่ 850 MHz ได้ภายหลังวันที่ 15 กันยายน 2561 อันเป็ นวันสิ้นสุดสัมปทาน และปรากฏต่อมาว่า ไม่มีผู้ใดยื่นคำขอเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ใกล้ถึงวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้สามารถใช้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายย่าน 850 MHz ได้ต่อไปภายหลังวันที่ 15 กันยายน 2561 อันเป็นไปตามสิทธิตามประกาศมาตรการเยียวยาฯ ในวันนี้บริษัทฯจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนมติกสทช. ดังกล่าว และพร้อมทั้งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติและ/หรือกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการตามประกาศมาตรการเยียวยา

ทั้นี้ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวให้ทราบต่อไป

Previous articleคืบหน้า! เหตุแผ่นดินไหวทางเหนือญี่ปุ่น เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 50 ราย
Next articleหุ้นเปิดตลาดภาคเช้าลบ 0.80 จุด ดัชนี 1,685 จุด