อินทัช เปิดงบปี 64 รายได้ 1.4 หมื่นล้าน ลดลง 6%

อินทัช เปิดงบปี 64 รายได้ 1.4 หมื่นล้าน ลดลง 6%

อินทัชเปิดรายได้ ปี 2564 รายได้รวม 14,726 ล้านบาท ลดลง 6%จากปีก่อน กำไรสุทธิลดลง5%

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท อินทัช โอลดิ้ง จำกัด(มหาชน) แจ้งผลดำเนินงานในปี2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า กลุ่มอินทัชมีรายได้รวม 14,726 ล้านบาท ลดลง 6%เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้รวม 15,680ล้านบาท

โดยปีมีกำไรสุทธิรวม จำนวน 10,837ล้านบาท ลดลง 5%จากปี 2563 ที่มีผลกำไร 11,357ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากเอไอเอส เนื่องจากในปี 2564 เอไอเอสมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่ายเพิ่มเติมจากการรับมอบใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮริตซ์และ 26 กิกะเฮริตซ์

อีกทั้งการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากไทยคม เนื่องจากในไตรมาส 2/2563 มีการรับรู้รายได ้จากเงินชดเชยสุทธิกับการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นรายได้อื่น