สละพัทลุงฮอต ห้างมาเลย์ออเดอร์ 4 ตัน ให้ราคา 100 บาท/กิโลกรัม

สละ

CEO ห้างโอทูโอ 300 สาขาในมาเลเซีย เดินทางมาทำข้อตกลงกับ “สวนสะละลุงถัน” จ.พัทลุง เริ่มส่งออกสละ 4,000 กก.ต่อเดือน ต้นปี 2566 ให้ราคาดีกว่าตลาดเท่าตัว 100 บาทต่อ กก. พร้อมดึงผู้ผลิต “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” สินค้า GI เจรจาผลักดันขึ้นห้างโอทูโอลำดับถัดไป

นายวิชัย ดำเรือง เจ้าของสวนสะละลุงถัน ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ประธานห้างสะดวกซื้อโอทูโอ ซึ่งมีสาขาอยู่ 300 แห่งทั่วประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางเข้ามาพบที่สวนสะละลุงถันด้วยตัวเอง เพื่อหารือในการรับซื้อสละของจังหวัดพัทลุงไปจำหน่ายภายในห้างโอทูโอ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องผลิตสละให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด

โดยเฉพาะรสชาติต้องหวานตามรสนิยมของชาวมาเลเซีย ซึ่งจากการหารือได้ข้อยุติจะให้เริ่มส่งออกอย่างเป็นทางการในต้นเดือนมกราคม 2566 โดยส่งออกระยะแรกจำนวน 4 ตัน หรือ 4,000 กิโลกรัมต่อเดือน เฉลี่ยประมาณ 1 ตัน หรือ 1,000 กก.ต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ในการส่งออกจะบรรจุลงถุงขนาดน้ำหนัก 1 กก.ต่อถุง และบรรจุใส่ลังอีกส่วนหนึ่ง

Advertisement

โดยส่งถึงด่านชายแดนไทย-มาเลเซียฝั่งไทย หลังจากนั้นทางห้างโอทูโอจะส่งเจ้าหน้าที่มารับสินค้าไปกระจายยังสาขาของห้างเอง โดยราคาค่าส่งประมาณ 100 บาทต่อกก. ถือว่าสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปเท่าตัว โดยราคาที่วางขายในพื้นที่ประมาณ 50 บาท/กก.

สำหรับการผลิตสละเพื่อการส่งออก ต้องบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่ห้างโอทูโอกำหนด โดยสวนสะละลุงถันได้รวมกลุ่มผู้ปลูกในพื้นที่แล้ว มีการตกลงเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตสละสลับหมุนเวียนกันตลอดทั้งเดือน เช่น สมาชิกมี 5 กลุ่ม

โดยกลุ่มที่ 1 มีสมาชิกจำนวน 10 ราย จะเก็บผลผลิตสละให้ได้ 200 กก. หมุนเวียนจนครบ 5 กลุ่ม ได้จำนวน 1,000 กก./สัปดาห์ แล้วจัดส่ง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สดใหม่ครบตามจำนวน 4,000 กก.ต่อเดือน ซึ่งจากการหารือกับสมาชิกสามารถผลิตสละได้เพียงพอกับความต้องการ แต่หากในอนาคตห้างโอทูโอมีความต้องการเพิ่มขึ้น จะมีการขยายกลุ่มเพิ่มเพื่อรองรับ

Advertisement

แต่การผลิตทั้งหมดต้องได้คุณภาพตามที่กำหนด เนื่องจากทางมาเลเซียจะใช้หลักการศาสนาเข้ามาบริหารจัดการเรื่องอาหารด้วย และผลผลิตจะต้องหวาน เนื่องจากชาวมาเลเซียนิยมรสหวาน

“การเดินทางมาของซีอีโอ ห้างโอทูโอ นอกจากหารือกันเรื่องการนำเข้าสละแล้ว ได้มีการหารือกันถึงผลผลิตทางการเกษตรอื่นที่ทางมาเลเซียต้องการนำเข้า โดยทางเครือข่ายได้เสนอส่งออกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้วย และได้นัดให้ผู้ผลิตข้าวสังข์หยดมาเจรจาหารือกับซีอีโอห้างโอทูโอกันโดยตรงแล้ว”