ภูเก็ตตั้งเป้าใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 75% คาดทราบผลไม่เป็นทางการ 3 ทุ่ม

เลือกตั้ง 2566 ภูเก็ต

เลือกตั้ง ส..ภูเก็ต ตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 75% คาดทราบผลไม่เป็นทางการประมาณ 21.00 .

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต ตรวจความเรียบร้อย หน่วยเลือกตั้งที่ 22 หอประชุมเทศบาลนครภูเก็ตก่อนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต โดยมีกรรมการประจำหน่วยปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการเลือกตั้ง

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า จากการประมวลทุกฝ่ายมีความพร้อมที่จะดำเนินการให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะนี้ ยังไม่มีรายงานการทุจริตการเลือกตั้ง โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผนในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทุกหน่วยเลือกตั้งมีการดำเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถ

               

สำหรับสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องนี้ทางจังหวัดภูเก็ตไม่มีข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศ โดยในช่วงเช้าวันนี้ยังมีท้องฟ้าแจ่มใสและหน่วยเลือกตั้งได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้อยู่แล้วทุกหน่วย แต่ขอให้ออกมาใช้สิทธิกันในช่วงเช้า เป็นลำดับแรกเพราะไม่ทราบสภาพอากาศช่วงบ่ายจะเป็นอย่างไร รวมทั้งการใช้สิทธิเลือกตั้ง บนเกาะต่าง ๆ ถ้าสะดวกขอให้ออกมาใช้สิทธิก่อน

เลือกตั้ง 2566 ภูเก็ต

วันนี้เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวภูเก็ต พี่น้องชาวไทยที่มีสิทธิในการเลือกตั้งเป็นโอกาสที่จะมากำหนดอนาคตของประเทศว่าเราจะให้ ใครเป็นผู้แทนราษฎรของเราจะให้พรรคการเมืองไหนจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งท่านชอบคนไหนเชียร์ใคร เป็นเรื่องของความสมัครใจขอเพียงให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ที่สำคัญ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงขอเรียนเชิญชาวภูเก็ตและชาวไทยทุกท่านร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งนายณรงค์ กล่าว

Advertisement

ทางด้าน นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภาพรวมการเลือกตั้ง ก่อนเปิดการลงคะแนน เวลา 8.00 .กรรมการประจำหน่วย ได้เดินทางถึงทุกหน่วยเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดลงคะแนนในเวลา 08.00 โดยมีกรรมการประจำหน่วยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมทุกหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1. จำนวน 127 แห่ง เขตเลือกตั้งที่ 2. จำนวน 123 แห่ง เขตเลือกตั้งที่ 3. จำนวน 127 แห่งรวม 377 หน่วย

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จังหวัดภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 101,164 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 102,388 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 110,042 คน คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 75% ขึ้นไปบัตรเสีย ไม่น่าจะเกิน 2%

เลือกตั้ง 2566 ภูเก็ต

สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่อยู่บนเกาะต่าง ๆ ได้แก่ เกาะมะพร้าว เกาะโหลน เกาะนาคา มีกรรมการประจำหน่วยดำเนินการบริหารจัดการไม่มีอุปสรรคใดต่อการเลือกตั้ง

Advertisement

ในส่วนข้อห้ามในการเลือกตั้ง คือ อย่าทำลายบัตรเลือกตั้ง อย่าทำเครื่องหมายใดๆที่ไม่ใช่เครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง อาจทำให้เป็นบัตรเสีย อย่าถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งให้รู้ว่าตัวเองลงคะแนนอย่างไร ทั้งหมดนี้เป็นข้อห้ามและเป็นความผิดของการเลือกตั้ง

ส่วนขั้นตอนการนับคะแนนเมื่อปิดหีบบัตร เวลา 17.00 . แล้วทุกหน่วยจะนับคะแนนที่หน่วยเมื่อนับคะแนนที่หน่วยเรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วแต่ละหน่วยนำมาส่งที่ศูนย์รวมคะแนนที่กกต.เขตเมื่อศูนย์รวมกกต. เขตรวมคะแนนตรวจสอบความถูกต้องแล้วนำส่งที่กกต. จังหวัดตามลำดับ คาดว่า จะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ ประมาณ 21.00 ของวันนี้ ทุกกระบวนการขั้นตอนมีตำรวจรักษาความปลอดภัย

สำหรับศูนย์รวมคะแนน แต่ละเขตในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้

  • เขต 1. ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  • เขต 2. ที่อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  • เขต 3. ที่ โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ทั้ง 3 จุด ดังกล่าว ประชาชนสามารถดูผลคะแนนได้ และ ถ้าต้องการดูผลคะแนนรวมทั้ง 3 เขต ที่สำนักงานกกต.จังหวัดภูเก็ต เพราะจะนำคะแนนทั้ง 3 เขตมารวมขึ้นป้าย ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ ที่ สำนักงาน กกต.จังหวัดภูเก็ต อยู่ติดกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เลือกตั้ง 2566 ภูเก็ต เลือกตั้ง 2566 ภูเก็ต

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยเตรียมหลักฐานแสดงตนมาใช้สิทธิเลือกตั้งกัน ซึ่งเป็นโอกาสของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านแล้วที่จะออกมาเลือกตัวแทนของท่านที่ท่านชอบขอให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนการทุจริตการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ตยังไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่อย่างใด ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย