นครพนม จัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช 7 วัน 7 คืน

งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
รูปภาพจากเพจ ททท.สำนักงานนครพนม

นครพนม จัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชปี 2566 7 วัน 7 คืน เริ่มวันที่ 7-13 ก.ค. 66

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดนครพนมเตรียมจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณลานพระยาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร ต.ในเมือง โดยมีกิจกรรมรำบวงสรวง 7 วัน พร้อมถือเป็นวันรวมชนเผ่าไทยนคร 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

สำหรับพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โดยมีนางรำแขกรับเชิญพิเศษประจำปี คือ นางสาวกมลวลัย ประจักษ์รัตนกุล (ไผ่หลิว) รองอันดับ 5 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 และมิสแกรนด์นครพนม 2023 ร่วมรำบวงสรวงพร้อมกับนางรำจำนวน 500 คน จากทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม

ภายในงานพบกับขบวนรำและขบวนแห่พร้อมเครื่องบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช การแสดงโขนในพิธีเปิด และการแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงบินโดรนแปลอักษร วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566 นอกจากนี้ยังมีการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP สินค้าของดี 4 ภาค ณ ถนนคนเดินหอนาฬิกา เปิดทุกเย็นตลอดช่วงจัดงาน

งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

พญาศรีสัตตนาคราช ถือเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคของชาวไทยและชาวลาว ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลปกปักรักษาแถบลุ่มน้ำโขง ทั้งเป็นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค

และล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 16 เทศกาล ซึ่งประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 16 ประเพณีไทยอีกด้วย เทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพ มีความโดดเด่น เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้แก่ประชาชน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ได้รับการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก


งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช