ภูเก็ตชง 3 แผนงบ 2 พันล้าน แก้ปัญหาน้ำแล้งรับไฮซีซั่น

แก้ปัญหาน้ำแล้งภูเก็ต

หอการค้าภูเก็ตวอนนายกฯเศรษฐาอัดงบ 2-3 พันล้านบาท แก้ปัญหาน้ำแล้ง รับมือไฮซีซั่นปีนี้

นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยอ่างเก็บน้ำ 3 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ่างเก็บน้ำคลองกระทะ มีปริมาณน้ำรวม 21 ล้านคิว

ไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำ ประมาณ 80 ล้านคิวต่อปี ที่ผ่านมาแก้ปัญหาโดยการสูบน้ำจากคลองต่าง ๆ กลับเข้าไปในอ่างทำให้ความจุน้ำที่มี 21 ล้านคิว แต่ยังไม่เพียงพอ จึงได้เสนอแผนระยะสั้นในการแก้ปัญหาภัยแล้งในช่วงไฮซีซั่น (ต.ค.-ธ.ค. 66) ด้วยการรวบรวมแหล่งน้ำที่มีอยู่บนเกาะ มีเป้าหมายประมาณ 10 ขุมเหมือง และเจรจากับเจ้าของขุมเหมืองขออนุญาตให้ขายน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาค

               

ส่วนแผนระยะกลางได้เสนอให้ทำโครงการผันน้ำจากจังหวัดพังงามาแก้ปัญหา จะทำให้มีน้ำใช้ถึงปี 2580 หลังจากนั้นมีโครงการผันน้ำจากเขื่อนรัชชประภามาใช้ และหากสามารถสร้างอ่างเก็บน้ำในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อกักเก็บน้ำให้ได้ประมาณ 10 ล้านคิว จะทำให้ภูเก็ตทั้งเกาะมีปริมาณน้ำเพิ่มเป็น 120 ล้านคิว เป็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้น

รวมถึงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยสูบน้ำกลับเข้ามาสู่ระบบท่อน้ำประปา ซึ่งโครงการทั้งหมดถูกบรรจุลงในแผนจังหวัด รอการจัดสรรงบประมาณภายใน 1-2 ปีคาดว่า ใช้เงินประมาณ 2-3 พันล้านบาท จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ ทั้งนี้ ได้เสนอแผนทั้งหมดกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่ลงมาภูเก็ตเพื่อให้ช่วยเร่งรัดแผนทั้งหมดแล้ว

“สำหรับการจัดหาแหล่งน้ำ มี 2 แนวทาง คือแนวทางแรกจากพังงา แนวทางที่ 2 หาแหล่งเก็บน้ำเพิ่มในจังหวัดภูเก็ต เช่น การจัดทำอ่างเก็บน้ำเพิ่มต้องแลกมาด้วยพื้นที่ป่าไม้ที่อาจจะลดน้อยลงบ้างเพื่อความเจริญ ในส่วนที่มีป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ชุ่มน้ำต้องมาทำอ่างเก็บน้ำบูรณะฟื้นฟู ปรับปรุง พื้นที่ ที่อาจถูกยึดครอง โดยเจ้าหน้าที่รัฐควรต้องจริงจังในการแก้ปัญหา เศรษฐกิจมีความมั่นคงประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปีจะสร้างรายได้ให้กับประเทศ