สุนัขจรจัดล้นภูเก็ต รอง ผวจ.เชิญชวนประชาชนเลือกรับเลี้ยง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2562 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

โดยที่ประชุมให้ความสำคัญเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 การดำเนินงานบ้านสุนัขจรจัดในปีงบประมาณ 2561 ถึง 2562 การจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตและประชากรสุนัข

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนบ้านพักพิงสุนัขจรจัดนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง มีมติอยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบ บริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดโดยให้ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเป็นนายทะเบียนดูแล และที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการดูแลบ้านพักพิงสุนัขจรจัดได้นั้น จะต้องได้รับการถ่ายโอนบ้านพักพิงสุนัขจรจัดให้มาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก่อน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบราชการ จากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 แห่ง จะสนับสนุนงบประมาณที่จะมาดำเนินการเพื่อบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดดังกล่าว

“จังหวัดภูเก็ตจะผลักดันเพื่อให้การขับเคลื่อนบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ให้มีการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือประชาชนที่มีความประสงค์ จะเลี้ยงสุนัข สามารถมาคัดเลือกสุนัขได้ที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตได้”นายธัญญวัฒน์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัดในปีงบประมาณ 2561-2562 ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้มีความเหมาะสม มีความสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี, ดำเนินการขุดบ่อเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและการดูแลสุนัขจรจัด, การติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้า, จิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน

ด้านแนวทางการจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตและประชากรสุนัขปัจจุบันมีคอกสุนัขจำนวน 13 คอก, มีอาคารเก็บอาหาร, บ้านพักคนงาน, อาคารสำนักงาน, ห้องคลินิกรักษาสัตว์,โรงเก็บอุปกรณ์,บ่อขยะและบ่อทิ้งซาก รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,500 ตารางเมตร มีผู้จัดการ 1 คนและคนงาน 4 คนทั้งนี้ปัจจุบันมีสุนัขจรจัดที่อยู่ในความดูแลจำนวน 900 ตัวซึ่งค่อนข้างจะแออัดเป็นงานที่หนักและคนงานดูแลได้ไม่ทั่วถึง

(ทั้งนี้ข้อมูลคนงาน 1 คนมี ดูแลสุนัข 100 ตัวแต่ที่บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตคนงาน 1 คนดูแลสุนัข 200 ตัวซึ่งอยู่ในสภาพที่แออัดและเป็นงานที่หนักมาก)

สำหรับค่าใช้จ่ายของบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตประกอบด้วย 1.ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานจำนวน 5 อัตรา 2.ระบบสาธารณูปโภคค่าน้ำและค่าไฟ 3.อาหารสัตว์ 4.เวชภัณฑ์วัคซีน 5.ผ่าตัด-ทำหมัน และ 6.อื่นๆ

ส่วนแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการดูแลสุนัขจรจัดนั้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ