อุดรฯ เดินหน้าจัดแข่งขันฟุตบอลอุดรธานีคัพ 2019 รับเมืองกีฬา

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานีคัพ 2019 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโซนอำเภอ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 7 กรกฎาคม 2562 ที่สนามฟุตบอลประจำอำเภอ ทุกอำเภอ และรอบระดับจังหวัด คือ แชมเปียนส์ลีกแข่งขันในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคมถึง 17 สิงหาคม 2562

ซึ่งจะจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดอุดรธานีในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีปี 2562 ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นการเสริมสร้างความสุขของประชาชน เสริมสร้างสังคมที่มั่นคงปลอดภัย รองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเป็นการพัฒนานักกีฬาฟุตบอลจังหวัดอุดรธานีให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และถูกพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

โดยการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานีคัพ 2019 เป็นการแข่งขันแบบเหย้าเยือน มีการแบ่งโซนการแข่งขันออกเป็น 4 โซน มีสนามแข่งทีมเหย้า ได้แก่ โซน 1 อำเภอเมือง-สนามเวสสุวัณ, อำเภอบ้านดุง-สนามเทศบาลเมืองบ้านดุง, อำเภอสร้างคอม-สนามโรงเรียนบ้านยวด, อำเภอทุ่งฝน-สนามโรงเรียนทุ่งฝนวิทยา, อำเภอพิบูลย์รักษ์-สนามโรงเรียนพิบูลย์รักษ์

โซน 2 อำเภอประจักษ์ศิลปาคม-สนามที่ว่าการอำเภอ, อำเภอไชยวาน-สนามโรงเรียนอนุบาลไชยวาน, อำเภอหนองหาน-สนามโรงเรียนหนองหานวิทยา, อำเภอเพ็ญ-สนาม อบต.เพ็ญ, อำเภอกู่แก้ว-สนามโรงเรียนกู่แก้ววิทยา

โซน 3 อำเภอวังสามหมอ-สนามโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร, อำเภอโนนสะอาด-สนามโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์, อำเภอหนองแสง-สนามโรงเรียนอนุบาลหนองแสง, อำเภอศรีธาตุ-สนามโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ, อำเภอกุมภวาปี-สนามโรงเรียนกุมภวาปี

โซน 4 อำเภอกุดจับ-สนามโรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย, อำเภอน้ำโสม-สนามเทศบาลตำบลนางัว, อำเภอหนองวัวซอ-สนามโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม, อำเภอบ้านผือ-สนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, อำเภอนายูง-สนามโรงเรียนยูงทองพิทยาคม

ในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละทีม จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีบำรุง ทีมละ 100,000 บาท และรางวัลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และทีมมารยาทยอดเยี่ยม 5,000 บาท

รอบระดับจังหวัด หรือ แชมเปียนส์ลีก แข่งขันแบบแบ่งสาย ทีมชนะจะได้รับรางวัลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, ทีมมารยาทยอดเยี่ยม 5,000 บาท และผู้ทำประตูสูงสุด 5,000 บาท

ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีทั้งสิ้น 20 อำเภอ ตั้งเป็นสโมสรรวม 20 สโมสร มีฉายาแต่ละสโมสรที่นำจุดเด่นหรือแหล่งท่องเที่ยวแต่ละอำเภอมาเป็นฉายา โดยมีนายอำเภอเป็นประธานสโมสร และมีผู้จัดการทีมของแต่ละสโมสร ได้แก่ 1.สโมสรเมืองอุดรธานีเอฟซี ฉายา หมากแข้งพิฆาต ประธานสโมสร นายวัชรินทร์สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้จัดการทีม นายโกเมนทร์ ฑีฆธนานนท์ 2.สโมสรบ้านดุงเอฟซี ฉายา นาคาคำชะโนด ประธานสโมสร นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอบ้านดุง ผู้จัดการทีม นายนิธิโรจน์ วงศ์วัฒนถาวร 3.สโมสรพิบูลย์รักษ์เอฟซี ฉายา โคมลมลอยฟ้า ประธานสโมสร นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ ผู้จัดการทีม นางจิตรเลขา คนฉลาด

4.สโมสรนครเพ็ญเอฟซี ฉายา เพ็ญพยัคฆ์ ประธานสโมสร ดร.ณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ ผู้จัดการทีม นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม 5.สโมสรสร้างคอมเอฟซี ฉายา ชะโดคะนองศึก ประธานสโมสร นายติยรัตน์ ธูปวงศ์ นายอำเภอสร้างคอม ผู้จัดการทีม นายฤาชา ชูรัตน์ 6.สโมสรนครทุ่งฝนเอฟซี ฉายา นักรบโพธิ์ศรีทุ่ง ประธานสโมสร นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอทุ่งฝน ผู้จัดการทีม นางชุติมา ปราบมนตรี 7.สโมสรไชยวานเอฟซี ฉายา สิงห์ไชยวาน ประธานสโมสร นายอรรถพล พันธุศาสตร์ นายอำเภอไชยวาน ผู้จัดการทีม นายราชันย์ ฉิมมาลา 8.สโมสรหนองหานเอฟซี ฉายา ขุนศึกเมืองโบราณ ประธานสโมสร ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน อำเภอหนองหาน ผู้จัดการทีม ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ ชาวสวน 9.สโมสรกู่แก้วเอฟซี ฉายา นักสู้ปรางค์กู่แก้ว ประธานสโมสร นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอกู่แก้ว ผู้จัดการทีม นายบุญเลิศ สวัสดี 10.สโมสรประจักษ์ศิลปาคมเอฟซี ฉายา พยัคฆ์บัวแดง ประธานสโมส รนายสถิต คำลาเลี้ยง นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ผู้จัดการทีม นายสุชาติ แน่นอุดร

11.สโมสรศรีธาตุเอฟซี ฉายา พยัคฆ์ลำปาว ประธานสโมสร นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ ผู้จัดการทีม นายอดิศักดิ์ แก้งมุงคุณทรัพย์ 12.สโมสรกุมภวาปีเอฟซี ฉายา หนุมานทะยานชัย ประธานสโมสร นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี ผู้จัดการทีม พันตำรวจเอกไพรวัลย์ เท้าพรม 13.สโมสรโนนสะอาดเอฟซี ฉายา ดอกอ้อยพิฆาต ประธานสโมสร นายวรพันธ์ชำนิยันต์ นายอำเภอโนนสะอาด ผู้จัดการทีม นายศุภโชค สันเสนาะ 14.สโมสรวังสามหมอเอฟซี ฉายา จระเข้พิฆาต ประธานสโมสร นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ ผู้จัดการทีม นายวรวุฒิ บูรณะ

15.สโมสรหนองแสงยูไนเต็ด ฉายา หลานปู่ช้างขาว ประธานสโมสร นายทวี ชินวงศ์ นายอำเภอหนองแสง ผู้จัดการทีม นายพฤหัส สอนสะอาด 16.สโมสรน้ำโสมยูไนเต็ด ฉายา นักรบข้ามเขา ประธานสโมสร นายณัฐพัชร์ พลอยสุภา นายอำเภอน้ำโสม ผู้จัดการทีมนายดนัย ไชยคินี 17.สโมสรนายูงเอฟซี ฉายา นักรบแดนนักบุญยูงทองพิฆาต ประธานสโมสร นายสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์ นายอำเภอนายูง ผู้จัดการทีม นายบัญชา ตะวงษา 18.สโมสรหนองวัวซอเอฟซี ฉายา โคคะนอง ประธานสโมสร นายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ ผู้จัดการทีม พันตำรวจเอกวิษณุ จันปุ่ม 19.สโมสรบ้านผือเอฟซี ฉายา ขุนศึกไทพวน ประธานสโมสร นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ ผู้จัดการทีม นายจุลฆฤณธนา วงษ์วิจิตร 20.สโมสรกุดจับเอฟซี ฉายา นักสู้ภูหินผา ประธานสโมสร นายวิโรจน์ อุทุมพร นายอำเภอกุดจับ ผู้จัดการทีม พันตำรวจเอกวิเชียร สุนทรพินิจ

นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้แต่ละสโมสรส่งสาวงามเข้าประกวด “สาวงามอุดรธานีคัพ 2019” หรือ Udonthani Superstar Soccer Contest 2019 ซึ่งปีนี้มีสโมสรที่สนใจส่งสาวงามเข้าร่วมประกวด 11 สโมสร โดยคัดเลือกจากบุคลิกความเป็นสปอร์ตเกิร์ล และการแข่งขันแต่ละสนามแต่ละโซนซึ่งมีสโมสรที่ส่งสาวงามเข้าประกวด ก็จะนำสาวงามไปร่วมสร้างสีสัน ถือลูกฟุตบอลในพิธีเปิดการแข่งขัน และช่วยจำหน่ายเสื้อของสโมสรให้แก่แฟนคลับหรือกองเชียร์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ห้าง ร้าน ที่ตั้งอยู่แต่ละอำเภอสามารถให้การสนับสนุนแต่ละทีมได้ รวมถึงการประกวดสุดยอดเพจ Facebook ของแต่ละสโมสร และการประกวดภาพถ่ายในการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานีคัพ 2019 โดยมีการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติสามารถส่งภาพถ่ายการแข่งขันเข้าร่วมประกวดได้


อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จังหวัดอุดรธานี เป็น 1 ใน 6 จังหวัด ที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองกีฬา หรือ Sport City โดยที่ผ่านมา มีการแข่งขันระดับนานาชาติมาจัดที่จังหวัดอุดรธานีแล้วหลายรายการ อาทิ การแข่งขัน JET SKI PRO TOUR 2019 THAILAND ที่อ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ จ.อุดรธานี, การแข่งขัน Gymkhana 2019 ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี, การแข่งขัน และการแข่งขัน Thailand Asian Women’s Basketball Invitation (AWBI) เป็นต้น