เปิด AIS Academy “เชียงใหม่” ผู้ว่าย้ำพัฒนาสังคมคู่เทคโนโลยีหนุนเติบโตยั่งยืน

เปิด AIS Academy “เชียงใหม่” ผู้ว่าย้ำพัฒนาสังคมคู่เทคโนโลยีหนุนเติบโตยั่งยืน
 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ได้จัดงาน AIS ACADEMY FOR THAIs : to the region กระจายความรู้สู่ภูมิภาค ภารกิจ “คิดเผื่อ” เพื่อคนไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานได้เปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจชั้นนำ
มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจจากเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ  นายอนันต์ ร่วมแก้ววงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The Standard นายสาโรจน์ ปุญญพัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสถาปัตยกรรม Cloud, Amazon web services และ ดร.กวิณพงศ์ ฉัตรานนท์ หัวหน้าแผนกงานบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เอไอเอส
เปิด AIS Academy “เชียงใหม่” ผู้ว่าย้ำพัฒนาสังคมคู่เทคโนโลยีหนุนเติบโตยั่งยืน
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  กิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวเชียงใหม่จะได้รับความรู้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ซึ่งเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้มากขึ้นในหลายๆ ด้าน  แต่ก็ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคมเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ท่ามกลางกระแสการพัฒนายังต้องเติมเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของคนในพื้นที่ เชียงใหม่มียุทธศาสตร์พัฒนาหลายด้าน ทำยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา ร่วมกับการใช้นวัฒกรรมและเทคโนโลยี ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ยุคที่มีการแข่งขันทุกๆวินาที ประเด็นที่2 ต้องปรับตัวด้านการท่องเที่ยว การเกษตร หรือแม้แต่การค้า การลงทุน ก็ต้องใช้นวัฒกรรมเช่นกัน
เปิด AIS Academy “เชียงใหม่” ผู้ว่าย้ำพัฒนาสังคมคู่เทคโนโลยีหนุนเติบโตยั่งยืน
 “ปัญหาที่มีในพื้นที่ต้องร่วมกันแก้ไข รวมทั้งการสร้างขีดความสามารถของคน จ.เชียงใหม่ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เรียกได้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์กันเราอย่างยิ่ง ฉะนั้นไม่ว่าเศรษฐกิจหรือสิ่งรอบตัวจะเป็นอย่างไรหากเราสามารถปรับตัวได้ทัน เราจะมีความเข้มแข็งและสามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะที่เราต้องทำในขณะนี้คือเรื่อง ดิจิทัล ดิสรัปชั่น หากเรานำมาใช้ได้เหมาะสม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจะก้าวไปสู่ความเท่าเทียบกับนานาประเทศ โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี หากได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปสู่บุคคลรอบตัวเรา อยากให้เราเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป”

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ