ประมงตรังเตือนชาวประมงในพื้นที่หลีกเลี่ยงทางเดินเรือใกล้แหล่งอาศัยพะยูน

ประมงจังหวัดตรังขอความร่วมมือให้ความระมัดระวังหรือเลี่ยงเส้นทางสัญจรการเดินเรือ ในบริเวณสถานที่พักฟื้นพะยูนเขาบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง

นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ด้วยพะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในทะเล และมีสถานภาพเป็นสัตว์สงวน ซึ่งนับว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองสูงสุดนางกฎหมายของประเทศ ปัจจุบันยังคงพบพะยูนแพร่กระจายอยู่ในบริเวณชายฝั่งที่มีแหล่งหญ้าทะเลอุดมสมบูรณ์ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน แต่แนวหญ้าทะเลในจังหวัดตรังถือเป็นแหล่งอาศัยที่ใหญ่และสำคัญที่สุด คนไทยเองมีความผูกพันกับพะยูนมาช้านานแล้ว

เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีลูกพะยูนกำพร้าแม่และเข้ามาเกยตื้นที่จังหวัดกระบี่ จากนั้นได้เคลื่อนย้าย ลูกพะยูนตัวดังกล่าวไปอนุบาลใกล้แนวหญ้าทะเลที่เกาะลิบง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของพะยูนในจังหวัดตรัง

สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จึงขอความร่วมมือชาวประมงหรือ ผู้ทำการประมงในพื้นที่ให้ความระมัดระวังหรือเลี่ยงเส้นทางสัญจรการเดินเรือ ในบริเวณสถานที่พักฟื้นพะยูน เขาบาตูปูเต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ช่วยประชาสัมพันธ์คุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัยหรือปกป้องบ้านของพะยูนให้ปลอดจากภัยคุกคามต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประมงหรือเส้นทางการสัญจรทางเรือ

Advertisment