ยะลา เข้ม บังคับฉีดวัคซีน 1 เข็ม ถึงติดต่อราชการ-เดินทางเข้าจังหวัดได้

ฉีดวัคซีน
เครดิตภาพ:กทม.

ยะลาออกมาตรเข้มบังคับทำธุรกรรมการเงิน ติดต่อราชการ เดินทางเข้าจังหวัด ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม พร้อมตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีน ทุกอำเภอ หลังยอดโควิดรายใหม่พุ่ง 767 ราย

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 รายงานข่าวจากจังหวัดยะลา แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา พบยอดการติดเชื้อ 767 ราย ติดเชื้อสะสม 32,862 ราย เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตสะสม 226 ราย ด้านนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เพื่อกำหนดมาตราการในการป้องกันและแก้ไข

โดยในที่ประชุม ได้มีการพิจารณากำหนดมาตราการเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา กรณีการติดต่อทำธุรกรรมทุกประเภทกับหน่วยงาน สถานที่ราชการ รวมทั้งการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารทุกแห่ง และการเดินทางเข้าจังหวัดยะลา ประชาชนต้องรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 โดยจะให้บริการ ณ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง