อย. ผนึกสาธารณสุขจังหวัด บุกตรวจกระเช้าปีใหม่ทั่วประเทศ

ตรวจกระเช้าปีใหม่

อย. ผนึกสาธารณสุขจังหวัด ปูพรมตรวจกระเช้าปีใหม่ทั่วประเทศ หวังสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค พร้อมแนะเลือกกระเช้าของขวัญที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า อย. ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า และร้านสะดวกซื้อ

ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ร้านค้าส่วนใหญ่มักนำผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อจำหน่าย จึงต้องตรวจเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้ามีคุณภาพ สมราคา พร้อมแนะนำวิธีการนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานมาจัดกระเช้าจำหน่าย

สำหรับผู้บริโภค เภสัชกรวีระชัย แนะนำว่า การเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหาร รายละเอียดของอาหารที่จัดรวมไว้ ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า

โดยเมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากออกเพื่อให้ผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่

แต่หากจัดกระเช้าด้วยตนเอง ขอให้สังเกตผลิตภัณฑ์ว่าอยู่ในสภาพดี มีความแน่นหนา ไม่มีรอยรั่ว หรือบุบบู้บี้ และสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์อาหารว่ามีเลข อย. และสังเกตวันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ

นอกจากนี้รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. และ สสจ. อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี จึงแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรองให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรมากถึง 14 กลุ่มอาหาร ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์นม อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม น้ำมันและไขมัน ขนมปัง อาหารเช้าธัญพืช ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์จากปลาและอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ รวม 2,915 ผลิตภัณฑ์