รพ.ยันฮีบูมศูนย์ทันตกรรม ชูครบวงจรใช้ AI วินิจฉัยโรค

yanhee
ภาพจาก : https://th.yanhee.net

รพ.ยันฮี ยกระดับศูนย์ทันตกรรม ชูวันสต็อปเซอร์วิส อำนวยความสะดวกคนไข้ ผนึก ปตท. ทำ MOU การทดลองใช้ AI วินิจฉัยโรคและออกแบบการรักษาทางทันตกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ-ความแม่นยำการรักษา

นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลยันฮี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า นอกจากศัลยกรรมตกแต่งและความงามครบวงจรแล้ว จากนี้ไป รพ.ยันฮี จะให้ความสำคัญกับศูนย์ทันตกรรมมากขึ้น

โดยได้มีการลงทุนเพื่อยกระดับศูนย์ทันตกรรมที่มีอยู่เดิมให้มีความครบวงจรมากขึ้น ด้วยบริการการรักษาโรคทันตกรรมเฉพาะทางทุกด้าน ตั้งแต่อุดฟัน ถอนฟัน ฝังรากฟันเทียม ทําฟันเทียม ขัดสีฟัน เรียกว่าคนไข้เดินเข้ามาที่ศูนย์ทันตกรรมต้องการทําอะไรเกี่ยวกับฟันสามารถให้บริการได้หมด เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ที่ต้องการรักษาเกี่ยวกับทันตกรรม

“ปกติแม้จะมีคลินิกทันตกรรมเปิดให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละคลินิกก็จะรักษาได้เพียงเฉพาะพื้นฐานทั่ว ๆ ไป เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน แต่พอต้องการจะรักษารากฟัน จัดฟัน ผ่าฟัน ก็ต้องส่งไปที่คลินิกอีกแห่งหนึ่ง หรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ไม่มีคลินิกที่ให้บริการทันตกรรมแบบครบวงจรที่คุณเดินเข้าไปแล้วทําได้หมด แต่ รพ.ยันฮี มีทันตแพทย์เฉพาะทางครบ ไม่ว่าจะเป็นจัดฟัน ถอนฟัน หรือปรับโครงสร้างของกราม จึงมีการขยายศูนย์ทันตกรรมให้เป็นแบบวันสต็อปเซอร์วิส”

ที่ผ่านมา รพ.ยันฮีเติบโตขึ้นมาด้วยความแข็งแกร่งของการรักษาทั้งในด้านสุขภาพ ด้านแพทย์ทางเลือก รวมถึงการศัลยกรรมความงามที่ครอบคลุมการผ่าตัดรักษาได้ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า ด้วยจุดแข็งของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์การรักษามานาน ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์ได้อย่างตรงจุด ให้ผลการผ่าตัดที่น่าพึงพอใจต่อผู้รับบริการ และศูนย์ทันตกรรมดังกล่าวก็จะมาช่วยเสริมจุดแข็งของ รพ.ยันฮี ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งศูนย์การรักษาด้านความงาม ด้านสุขภาพ และด้านแพทย์ทางเลือก ที่มีกว่า 36 ศูนย์

Advertisment

ขณะที่ ทันตแพทย์หญิงสุชาวดี สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกรรมการบริหาร โรงพยาบาลยันฮี กล่าวเสริมว่า ศูนย์ทันตกรรม รพ.ยันฮี เป็นศูนย์การรักษาที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง และได้รับมาตรฐานระดับสากล (JCI) ภายในศูนย์มีทันตแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางทุกสาขากว่า 80 ท่าน มีห้องตรวจรวม 83 ห้อง พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และวางแผนที่จะเปิดให้ครบ 100 ยูนิต ในอนาคตอันใกล้

นอกจากนี้ยังได้ยกระดับให้ศูนย์ทันตกรรมก้าวสู่ระดับนานาชาติ ภายใต้การผลักดันในด้านต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างศักยภาพทันตแพทย์ด้วยการต่อยอดความเชี่ยวชาญให้เป็น Speaker ในงานวิชาการและการอบรมต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรชั้นนำ อาทิ เทคนิคการจัดฟันด้วยนวัตกรรมยุคใหม่, กระบวนการรักษาฟันสบลึก, การศัลยกรรมขากรรไกร เป็นต้น

ล่าสุด รพ. ยันฮี ได้ร่วมมือกับ ปตท. ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวินิจฉัยโรคและออกแบบการรักษาทางทันตกรรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคทางทันตกรรมได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น เช่น หากคนไข้เข้ามารับบริการ X-ray เพื่อตรวจสุขภาพฟัน และพบว่ามีรอยโรคทางทันตกรรม ระบบนี้ก็จะบอกได้ว่าหากไม่ทำการรักษาตั้งแต่ตอนนี้ ในอนาคตอีก 3 หรือ 5 ปีข้างหน้า

โรคดังกล่าวอาจลุกลามเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าตอนนี้ได้ เครื่องมือ AI ดังกล่าวนั้นสามารถอ่านผลและประเมินผลได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม ทันตแพทย์ยังคงเป็นผู้ประเมิน และสามารถกำกับ แก้ไขผลลัพธ์ และแผนการรักษาให้เป็นไปตามดุลพินิจของทันตแพทย์

Advertisment

ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รพ.ยันฮี จะเป็นผู้ดำเนินการทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ ปตท. จัดหาให้ เพื่อวินิจฉัยโรคและออกแบบการรักษาของศูนย์ทันตกรรม รวมถึงทำการเก็บรวบรวมและประเมินผลตอบรับของการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในด้านเทคนิคและด้านการตลาด จากทั้งมุมมองของบุคลากร รพ.ยันฮี กลุ่มทันตแพทย์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการ พร้อมทั้งได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ เพื่อต่อยอดยกระดับบริการ ทั้งในด้านการวินิจฉัยโรค ด้านพยากรณ์โรคทางทันตกรรมและสภาพช่องปาก และด้านการออกแบบการรักษาทางทันตกรรมต่อไปในอนาคต