กรมอนามัยยืนยัน ไม่พบแคดเมียมในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมอนามัยยืนยันไม่พบแคดเมียมปนเปื้อนในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมอธิบายสาเหตุทำไมน้ำทิ้งจากโรงงานที่เก็บแคดเมียมถึงไม่กระทบแม่น้ำเจ้าพระ ย้ำประชาชนสามารถใช้น้ำได้อย่างปลอดภัย

วันที่ 12 เมษายน 2567 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผลการตรวจตัวอย่างน้ำใช้ของประชาชนโดยรอบและภายในโรงงานบริษัท ล้อโลหะไทย เมททอล จำกัด ที่ลักลอบนำกากแคดเมียมมาเก็บไว้ในพื้นที่ของโรงงานนั้น ไม่พบสารแคดเมียมในน้ำอุปโภคและบริโภค

พร้อมอธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่ไม่มีการปนเปื้อนเนื่องจาก น้ำทิ้งจากโรงงานดังกล่าวถูกปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ทำให้ไม่มีการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในแหล่งน้ำสาธารณะ

อย่างไรก็ตามทีมงานกรมอนามัย ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการรับสัมผัสสารแคดเมียม และเข้าใจต่อสถานการณ์ พร้อมแจ้งให้ประชาชนดูแลตนเองและครอบครัวสามารถป้องกันตนเองจากความเสี่ยงสุขภาพ หากพบความผิดปกติทั้งสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และผลทางสุขภาพให้รับแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

สำหรับจุดสังเกตอาการผิดปกติจากสารแคดเมียม คือ หากมีการสัมผัสโดยการกิน สูดดมผงหรือฝุ่นสารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดการระคายเคืองจมูกลำคอ หายใจลำบาก เจ็บปวดบริเวณหน้าอกมีอาการไอ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง อ่อนเพลีย บางรายเกิดภาวะท้องร่วงรุนแรง และในระยะยาวหากสัมผัสเป็นเวลานานและมีความเข้มข้นสูงมีโอกาสภาวะเจ็บป่วยรุนแรงได้

Advertisment

ทั้งนี้รองอธิบดีกรมอนามัย ย้ำว่า ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการลักลอบเก็บ ขน สะสมกากแคดเมียมในพื้นที่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งควบคุม กำกับ และบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับสถานประกอบกิจการเสี่ยงในพื้นที่

โดยให้มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขลักษณะและกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ไม่ให้สถานประกอบการเกี่ยวกับสารเคมีทุกชนิด มีการปล่อย หรือทำให้เกิดสารพิษออกไปยังชุมชนที่มีประชาชนโดยรอบ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงผลกระทบสุขภาพต่อไป พร้อมเน้นน้ำทุกพื้นที่ เร่งสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี

กรมอนามัยยืนยัน ไม่พบแคดเมียมในแม่น้ำเจ้าพระยา