บางกอกโพสต์ ขาย ศูนย์การพิมพ์-อาคารสำนักงาน 1,226 ล้าน

บางกอกโพสต์ขายตึก

“บางกอกโพสต์” ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขาย ศูนย์การพิมพ์บางนา-อาคารสำนักงานคลองเตย 1,226 ล้านบาท- รับความช่วยเหลือทางการเงิน จาก “สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์” ไม่เกิน 250 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ มติชน รายงานว่า บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยง แจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 28 มกราคม 2564 มีมติ ดังนี้

1. อนุมัติผลการประกวดราคาขายทรัพย์สิน ได้แก่ ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) และ อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ให้แก่บริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยง มูลค่าร่วม 1,226.21 ล้านบาท ดังรายละเอียดตามเอกสาร สารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงบัญชี ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประมูลเพื่อหาผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งสองแห่ง โดยลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคาเข้าซื้อและยื่นซองประกวดราคา ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม และ กำหนดยื่นซองประกวดราคา 13 มกราคม ทำการเปิดซองประกวดราคาเมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล

2. อนุมัติการเข้าทำสัญญาเช่ากลับพื้นที่อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ขนาดรวมไม่เกิน 9,000 ตร.ม.พร้อมที่จอดรถ 180 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่า 400 บาท ต่อตารางเมตร จากบริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด

3. อนุมัติการนำเสนอวาระการรับความช่วยเหลือทางการเงิน จาก สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ จากจำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาท เป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท ต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า สาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน คือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้หลายธุรกิจหยุดให้บริการในไตรมาส 3/2563 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้บริษัทไม่มีรายได้จากการสั่งซื้อจากหลายภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ