รพ.บำรุงราษฎร์ ปักหมุด “คลินิกโควิด” ชูรักษาเฉพาะทาง รับเทรนด์ระยะยาว

รพ.บำรุงราษฎร์ เปิด ‘Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic’ คลินิกโควิด ชูจุดเด่นบริการเฉพาะทางโควิดครบวงจร ฉีดวัคซีน-ดำเนินเรื่องเดินทางช่วงโควิด-รักษาผู้ป่วยเขียวเหลืองแดง-ทำ Home Isolation-Hospitel เจาะกลุ่มผู้ป่วยโควิด ลองโควิด ผู้ต้องการเดินทางต่างประเทศ รับกระแสระยะยาว

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิดในไทยที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ป่วยรายวัน และผู้ป่วยที่หายป่วย แต่ยังคงต้องการการดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคโควิดในมิติต่าง ๆ อาทิ อาการแทรกซ้อน อาการเรื้อรังระยะยาว (Long COVID) แต่ในปัจจุบันยังไม่มีศูนย์การรักษาโควิดเฉพาะด้านอย่างครบวงจร

ดังนั้น รพ.บำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ และมีความเชี่ยวชาญของทั้งแพทย์ บุคลากร ตลอดจนสถานที่ จึงได้ตัดสินใจเปิดคลินิกเฉพาะทางโรคโควิด ภายใต้ชื่อ Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic เพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิดให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและมีสุขภาพที่ดีได้โดยเร็ว

ด้าน นพ.สุธร ชุตินิยมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า คลินิกโควิดของบำรุงราษฎร์ เจาะกลุ่มผู้ป่วยโควิด ผู้เคยป่วยโควิด และผู้ที่ไม่ป่วยโควิด แต่มีข้อกังวลหรือมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับโควิด โดยหลัก ๆ จะแบ่งบริการออกเป็น 3 โซลูชั่น ได้แก่

1.Now Normal COVID Solution โดยมีทั้ง Travel Clinic ให้คำปรึกษากรณีที่ต้องการไปศึกษาต่อ ไปทำงาน หรือเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งครอบคลุมข้อแนะนำก่อนและหลังการเดินทาง ให้บริการทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิ โควิด-19 ไข้มาลาเรีย อุจจาระร่วง

พร้อมออกหนังสือรับรอง วัคซีนพาสปอร์ต ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาความเจ็บป่วยต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ รวมถึงข้อควรปฏิบัติของประเทศปลายทาง (Fit to Fly)

รวมไปถึงกรณีเกิดปัญหาการเจ็บป่วยในต่างประเทศ สามารถขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นผ่านระบบเทเลเมดิซีน ตามกลยุทธ์เฮลท์พาร์ตเนอร์ชิป

รวมไปถึงบริการในผู้ที่มีความประสงค์ที่จะตรวจสุขภาพหรือดูแลสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย อาทิ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเองที่ได้รับการรับรองระดับมาตรฐาน การตรวจหาภูมิ การฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือวัคซีนอื่น ๆ เป็นภุมิคุ้มกัน หรือการตรวจสุขภาพในโปรแกรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

นพ.สุธร ชุตินิยมการ

2.Fighting COVID Solution การบริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก Hospitel และผู้ป่วย Home Isolation ด้วยการรักษาด้วยยาตัวใหม่ และใน ICU เป็นต้น ตลอดจนการให้บริการฉีดวัคซีนตามนโยบายของภาครัฐ โดยครอบคลุมทั้งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว เหลือง และแดง


3.Recover COVID Solution ประกอบด้วยการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ Long COVID เพื่อดูแลฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิม

เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโควิด 20-30% จะมีอาการเรื้อรังหลังจากหายป่วยโควิด เช่น เหนื่อยล้าง่าย แน่นหน้าอก นอนไม่หลับปวดเมื่อย เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดได้จากระบบร่างกายภายในทั้งปอด หัวใจ หรือสมองมีปัญหา ตลอดจนอาจเป็นปัญหาจากภาวะจิตใจโดยเฉพาะ

หลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ อาการโพสต์โควิด (Post COVID-19) คือ ผู้ที่หายจากการติดเชื้อในระยะเวลา 2-12 สัปดาห์ และกลุ่มลองโควิด (Long COVID-19) คือ กลุ่มผู้ที่หายป่วยแล้ว และยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ทั้งนี้ การรักษาของ รพ.บำรุงราษฎร์ จะบูรณาการสหวิชาชีพเข้ามาดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ ทั้งหมอหัวใจ ปอด อายุรกรรม หรือกระทั่งนักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างเร็วที่สุด

เบื้องต้น ตั้งเป้าผู้ใช้บริการคลินิกโควิดราว 200,000-300,000 คน ซึ่งขณะนี้แม้ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่มีการติดต่อเข้าขอรักษาบ้างแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความต้องการรักษาเฉพาะทาง


“การเปิด Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic ครั้งนี้ ได้แสดงถึงความพร้อมในด้าน Medical Tourism ที่จะสนับสนุนนโยบายประเทศอีกครั้ง และจะเป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้ป่วยที่เคยเป็นโควิด-19 ที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไร รวมถึงในกลุ่มที่มีความกังวลในสุขภาพของตนเองในระยะยาว ซึ่งนอกจากจะให้บริการผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว ยังเปิดบริการให้กับชาวต่างชาติที่มีแผนจะเดินทางเข้ามาทำธุรกิจหรือท่องเที่ยว หลังจากที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศมากขึ้นอีกด้วย”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ