องค์การเภสัชฯเร่งจัดหายาโมลนูพิราเวียร์ กระจายเข้าถึงผู้ป่วยโควิด

อังกฤษอนุมัติใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ชาติแรกในโลก
Merck & Co Inc/Handout via REUTERS

องค์การเภสัชกรรมเร่งจัดหายาต้านโควิด “โมลนูพิราเวียร์” เพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วยโควิด-19 คาด 2 สัปดาห์ หลังทำสัญญา เริ่มจัดส่งยาลอตแรก 10 ล้านแคปซูล

วันที่ 27 มีนาคม 2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเร่งดำเนินการจัดหายาโมลนูพิราเวียร์ ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน เพื่อใช้รักษาโรคโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน หรือได้รับเพียง 1 เข็ม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงการเกิดอาการรุนแรง ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์ เพื่อเป็นทางเลือก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้องค์การเภสัชกรรมจัดเตรียมข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำการแผนจัดซื้อจัดหายาโมลนูพิราเวียร์ โดยขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้คัดเลือกแหล่งที่มีคุณภาพไว้แล้ว อยู่ระหว่างเจรจากำหนดส่งมอบและราคา ซึ่งผู้ผลิตมีความพร้อมในการส่งมอบ คาดว่าประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากทำสัญญา สามารถจัดส่งยาให้องค์การเภสัชกรรมลอตแรก จำนวนประมาณ 10 ล้านแคปซูล โดยองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่ ตามแผนกระจายยาของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต