โตโยต้าปรับใหญ่ กลินท์ สารสิน นั่งประธานบอร์ด “นินนาท” ขึ้นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

โตโยต้าปรับใหญ่ กลินท์ สารสิน นั่งประธานบอร์ด

โตโยต้า ปรับใหญ่หลัง “ประมนต์” หมดวาระที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ดัน “นินนาท” นั่งแทน ส่วน “กลินท์ สารสิน” นั่งประธานคณะกรรมการ มีผล 1 เม.ย.นี้

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการ หลังจากนายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 มีนาคม 2566

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ตำแหน่งประธานกรรมการ ที่จะสิ้นสุดวาระตำแหน่งในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เช่นเดียวกัน ให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพมีความสะดวกในการประสานกับองค์กรทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการประสานงานกับทุกภาคส่วน โดยมีการแต่งตั้ง นายกลินท์ สารสิน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีผล 1 เมษายน 2566 เช่นเดียวกัน

Advertisement

สำหรับ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ (Chairman of the Board) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มาตั้งแต่ปี .. 2542 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2560 นายประมนต์ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัท ระยะเวลาการทำงานให้กับโตโยต้าเกือบ 25 ปี และได้ทุ่มเทบริหารงานอย่างเต็มความสามารถส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จมาเป็นอย่างดี