โตโยต้า เปิดศูนย์ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี “ไฮบริด-อีวี” ตอกย้ำคาร์บอนนิวทรัล

โตโยต้า
คอลัมน์ : ออโตอัพเดต

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมโตโยต้า จัดการอบรมหลักสูตร : เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริด และยานยนต์ไฟฟ้า แก่ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้โครงการ T-TEP ทั้ง 19 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมโตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา

โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 37 คน ซึ่งเป็นบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจาก

– วิทยาลัยประเภทช่างเทคนิคยานยนต์ทั่วไป 9 แห่ง

– วิทยาลัยประเภทช่างซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์ 10 แห่ง

สำหรับโครงการ TOYOTA TECHNICAL EDUCATION PROGRAM หรือ T-TEP เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

เพื่อยกระดับการเรียน การสอน ให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน และตอกย้ำความเป็นกลางทางคาร์บอนโตโยต้า โตโยต้า