Better Living ใน SX2023

คอลัมน์ : SD Talk

อีกไม่กี่วัน ทุกคนคงมีโอกาสร่วมเปิดมุมมอง พร้อมเรียนรู้เรื่องการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับโซน “Better Living” ผ่านการนำเสนอกิจกรรม และโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ที่ดำเนินการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนั้น ยังนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ตลอดกระบวนการผลิตห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ผ่านการนำเสนอ ในแง่มุมที่น่าสนใจและใกล้ตัว ในรูปแบบ Sustainable Living 24/7 Lifestyle ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่

หนึ่ง การดูแลน้ำ (water stewardship)-แนวทางในการดูแลบริหารจัดการน้ำ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเติบโตด้านเศรษฐกิจ

สอง การลดคาร์บอน (decarbonization)-หลากหลายมิติที่จะช่วยลดคาร์บอนพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติที่หลากหลาย

สาม ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity)-การดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพผ่านโครงการและนโยบายขององค์กรชั้นนำ

สี่ การจัดการของเสีย (waste management)-ขยะทุกชิ้นมีที่ไป พบนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะที่สามารถเพิ่มมูลค่า และแปรเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ในมิติต่าง ๆ รวมถึงมุมจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เรื่องการจัดการ และวงจรที่ควรเป็นของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบ ECO-Living ในการสะท้อนมุมมองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเพื่อสิ่งแวดล้อม

ภายในโซน “Better Living” ผู้เข้าชมงานจะได้เรียนรู้แนวคิด และการดำเนินการจากหลากหลายโครงการเด่น อาทิ แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (net-zero) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมอัพไซคลิ่ง (upcycling), การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน, กระบวนการรีไซเคิล PET จากบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด

การดำเนินการเพื่อเป็น Net Zero Emission Factory ด้วยการนำเสนอดีไซน์ผืนผ้าลายสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลงานศิลปะจาก “คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์” ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ จากบริษัท พาซาญ่า กรุ๊ป จำกัด,

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้านที่แปรรูปจากขยะ การนำเฟอร์นิเจอร์มือ 2 จากโรงแรม 5 ดาวมาปรับโฉม รวมถึงผลงานศิลปะจากศิลปินเพื่อชุมชน โดยบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด เป็นต้น

นอกจากนั้น ผู้ร่วมงานยังจะได้เรียนรู้ และสัมผัสหลากหลายกิจกรรมของโครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับโซน Better Living ภายในงาน SX2023 ชั้น G ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม-8 ตุลาคม 2566 และ SX Food Festival, SX Marketplace, SX Kids Zone ชั้น LG โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมหาคำตอบเพื่อโลกที่น่าอยู่ด้วยกันที่ SUSTAINABILITY EXPO 2023 SX2023 : GOOD BALANCE, BETTER WORLD เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และถ้าผู้ใดสนใจเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sustainabilityexpo.com