นฤมล รีเทิร์น นั่งบอร์ดขับเคลื่อน 3 พันธกิจหลัก พลังประชารัฐ

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

พล.อ.ประวิตร ตั้ง “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” ขับเคลื่อน 3 พันธกิจหลักพลังประชารัฐ ดึงทีม ส.ส.-นักวิชาการ ร่วม 3 คณะทำนโยบายสู้ศึกเลือกตั้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า พรรคพลังประชารัฐได้มีการวางนโยบายขับเคลื่อนและสานต่อ 3 พันธกิจหลัก ที่ประกอบด้วย สวัสดิการประชารัฐ : ขจัดความเหลื่อมล้ำ เศรษฐกิจประชารัฐ : สร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม และสังคมประชารัฐ : สงบสุข เข้มแข็ง แบ่งปัน ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำนโยบายที่สอดรับกับความต้องการประชาชน และการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอนาคต เป็นการมุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนให้กินดี อยู่ดี

ล่าสุดพรรคได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 3 พันธกิจ ที่ประกอบไปด้วย 1.ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 2.นายสุรสิทธิ นิธิวุฒิวรรักษ์ 3.นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 4.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ 5.นายชวน ชูจันทร์ 6.นายนัทธี ถิ่นสาคู 7.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 8.น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ 9.นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ 10.ดร.สุรดา จุนทะสุตธนกุล 11.ดร.ปรมะ บุญเขื่อง

ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแยกตามพันธกิจหลักของพรรค ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการประชารัฐ ประกอบด้วย นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล นายนัทธี ถิ่นสาคู น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ และ ดร.สุรดา จุนทะสุตธนกุล

Advertisement

2.คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประชารัฐ ประกอบด้วย นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายชวน ชูจันทร์ นายวีระกร คำประกอบ และนายภาคิน สมมิตรธนกุล

3.คณะกรรมการขับเคลื่อนสังคมประชารัฐ ประกอบด้วย นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ นายชวน ชูจันทร์ นายสุทา ประทีป ณ ถลาง นายอรรถกร ศิริลัทธยากร พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นายกานต์ กิตติอำพน ดร.ปรมะ บุญเขื่อง นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ นายแสนหล้า พันธุ์ราดล และนายนิธิวุฒิ โรจน์ประสิทธิ์พร

พล.อ.ประวิตรกล่าวต่อว่า พรรคพลังประชารัฐได้เปิดให้ ส.ส.ของพรรคทุกคน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อน 3 พันธกิจหลัก เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามอุดมการณ์ วัตถุประสงค์และนโยบายของพรรค

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า โดยพรรคพลังประชารัฐมีนโยบายสำคัญ คือต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เรามุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้หมดไป ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า พลังประชารัฐจะเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยประโยชน์ให้ทุกท่านอย่างเต็มที่

“ซึ่งเราได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการหาแหล่งที่ทำกิน นโยบายผลักดันให้เกิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ การดูแลราคาสินค้าเกษตร ตลอดจนการดูแลด้านความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล และพรรค พร้อมจะเดินหน้าทำให้ดีขึ้นต่อไป” พล.อ.ประวิตรกล่าว