ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน พาตีเมาะ ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงมุสลิมคนแรก

พาตีเมาะ สะดียามู
พาตีเมาะ สะดียามู

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน “พาตีเมาะ สะดียามู” ผู้ว่าราชการปัตตานี-ผู้ว่าหญิงมุสลิมคนแรกของไทย

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 9,516,631.29 บาท มีหนี้สินรวม 1,949,247 บาท แบ่งออกเป็น

นางพาตีเมาะ มีทรัพย์สิน 7,721,835.23 บาท ประกอบด้วย เงินสด 200,000 บาท เงินฝาก 3 บัญชี 319,985.23 บาท เงินลงทุน ทุนเรือนหุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จำกัด 529,900 บาท
ที่ดิน 3 แปลง 847,850 บาท ได้แก่ น.ส.3 ก. เลขที่ 2939 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา 7 ไร่ 2 งาน 63 8/10 ตารางวา (ตร.ว.) น.ส.3 ก. เลขที่ 3214 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา 7 ไร่ 2 งาน 63 8/10 ตร.ว. โฉนด เลขที่ 5628 ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา 2 ไร่ 1 งาน 24 9/10 ตร.ว.

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง 5,000,000 บาท ได้แก่ บ้านปลูกสร้างเอง หลังละ 3 ล้าน ตึกแถวชั้นเดียว 2 ล้าน ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน 422,500 บาท ทรัพย์สินอื่น สร้อยคอทองคำ เครื่องประดับ 401,600 บาท

Advertisement

มีหนี้สิน 1,635,263 บาท ประกอบด้วย เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1,430,517 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 204,746 บาท

นายมะซอและ สะดียามู คู่สมรส อาชีพข้าราชการบำนาญ ตำรวจตระเวนชายแดน มีทรัพย์สิน 1,794,796.06 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 1 บัญชี 5,796.06 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 3 คัน รถจักยานยนต์ 4 คัน รวมมูลค่า 1,529,000 บาท ทรัพย์สินอื่น อาวุธปืนสั้น 2 กระบอก ตู้เติมน้ำมัน ม้า เพศเมีย รวมมูลค่า 260,000 บาท มีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 313,984 บาท

นางพาตีเมาะแจ้งมีรายได้ประจำต่อปีจาก เงินเดือน 921,600 บาท เงินประจำตำแหน่ง 120,000 บาท เงินค่าตอบแทน 120,000 บาท คู่สมรส เงินเดือน 466,764.52 บาท ตู้เติมน้ำมัน 60,000 บาท มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 3 คน