เปิดชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ ครบทุกภาค 74 คน

พรรคพลังประชารัฐเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ทั่วทุกภาค

สันติ พร้อมพัฒน์ นำทีมพรรคพลังประชารัฐ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทุกภาค 74 คน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะเลขาธิการพรรค และนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค ร่วมกันแถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จำนวน 74 คน โดย ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น ว่าที่ผู้สมัคร กทม. แนะนำว่าที่ผู้สมัครทั้ง 74 คนทั่วทุกภาค ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร
1.นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี
2.ดร.สิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์
3.นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์
4.นายมานพ มารุ่งเรือง
5.นางสาวแพรว กิจสุวรรณ
6.ดร.อนันตชาติ บัวสุวรรณ

ภาคกลาง

จ.นนทบุรี
7.นางสาวสมบูรณ์วรรณ ตรีสิทธุ์ไชย
8.นางจิรวรรณ เรียวแรง
9.นายทองใบ เสริฐสอน

Advertisement

จ.พระนครศรีอยุธยา
10.นายพิตติพรรธน์ พรรณธนะ
11.นายภูมินทร์ มงคลกาย

จ.สระบุรี
12.นายกฤษดา อินทร์พาเพียร

จ.ลพบุรี
13.นายธนกร กระต่ายจันทร์

จ.ชัยนาท
14.นายปัญญา ไทยรัตนกุล

Advertisement

จ.สุพรรณบุรี
15.นายศุภกิจ กลิ่นหอม
16.นายอุดม เพชรน้อย
17.นายธานินทร์ โลห์ประเสริฐเบอร์
18.นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ

จ.ราชบุรี
19.นายจตุพร กมลพันธุ์ทิพย์
20.นายวรวัฒน์ น้อยโสภา

จ.เพชรบุรี
21.นายอรรถพล นุชนิยม

Advertisement

ภาคตะวันออก

จ.ชลบุรี
22.ดร.ยศพนต์ สุธรรม

จ.ระยอง
23.นายดนัย วิริยะสหกิจ
24.นายนฤพล พงษ์ประเทศ
25.นายกรี ไพรสี
26.นางสาวรฎาศิริ ศิริคช

จ.จันทบุรี
27.นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ
28.นายธนกร เฉิมเฉลา

จ.นครนายก
29.นางสาวนิดา ขนายงาม
30.นางสาวชลธิชา ขนายงาม

จ.ฉะเชิงเทรา
31.นายสายันห์ นิลาช

จ.ปราจีนบุรี
32.นายสุรเดช สิทธิเดชกุลถาวร

ภาคอีสาน

จ.นครราชสีมา
33.นายสุธรรม พรสันเทียะ

จ.สุรินทร์
34.นายอนุรัตน์ ศรีสุรินทร์
35.นายอิทธิพล กำลังหาญ

จ.ศรีสะเกษ
36.นายธนินท์ธร ศรีขาว
37.นายธีรปภัสร์ พงษ์วันกิตติคุณ
38.นายธนกฤช จิริวิภากร

จ.อุบลราชธานี
39.นายโกวิทย์ ธรรมานุชิต
40.นายธนบูรณ์ชัย อร่ามเรือง
41.นางสาววิยดา พรหมทอง

จ.ขอนแก่น
42.นายสำราญ ศรีภา

จ.หนองคาย
43.นายศักดิ์ บึงลี

จ.อุดรธานี
44.นายสุรศักดิ์ แสงตา
45.นายมนตรี พึ่มชัย
46.นายอัมพร เทศศรีเมือง

จ.นครพนม
47.นางวิทยาพร หาญทองชัย จ.มหาสารคาม
48.นายทองหล่อ พลโคตร
49.นายประสาทพร สีกงพลี

จ.ร้อยเอ็ด
50.นายภาณุวัฒน์ ศิริ
51.นายใหม่ เสาวงค์

จ.สกลนคร
52.นายเชิดชัย สิงห์มหันต์

ภาคเหนือ

จ.เชียงราย
53.นายศรัณพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
54.นางวันดี ราชชมภู
55.พันตำรวจเอกรัฐพล น้อยช่างคิด

จ.พะเยา
56.นายอนุรัตน์ ตันบรรจง

ภาคเหนือตอนกลาง

จ.พิษณุโลก
57.นายอัศวิน นิลเต่า

จ.เพชรบูรณ์
58.นายอัคร ใจทองสด

จ.อุตรดิตถ์
59.นายเรวัต คล้ายสมบูรณ์
60.นายสุขโกศล โกศลธรรมสกุล
61.นายอัฑฒ์ เชื้อมีศรี

จ.สุโขทัย
62.นางเบญจมาศ ไก่แก้ว
63.นายวิโรจน์ มากมูล
64.นายอารยะ ชุมดวง
65.นายจเร บุญกำเหนิด

จ.อุทัยธานี
66.นายประมวล เรืองศรี
67.นายไพฑูรย์ พุ่มสงวน

ภาคใต้

จ.สุราษฎร์ธานี
68.นายประเทือง มีแต้ม
69.นางจิรวรรณ สารสิทธิ์

จ.นครศรีธรรมราช
70.นายสุชาติ จิตรติศักดิ์
71.นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล

จ.สงขลา
72.นายอาทิตย์ สุวิทย์
73.นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว

จ.ปัตตานี
74.นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์

นายสันติกล่าวว่า เป็นอีกวันหนึ่งที่พรรคพลังประชารัฐได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพรรค ถือว่าเป็นข่าวดีที่พรรคมีบุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ ก็ต้องขอโอกาสให้กับคนของพรรคเข้าไปเป็นตัวแทนประชาชนด้วย