เปิดชื่อผู้สมัคร ส.ส.กทม.ชาติพัฒนากล้า อรรถวิชช์เว้นวรรคในรอบ 16 ปี

เปิดรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. 33 คน ของพรรคชาติพัฒนากล้า เอ๋-อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เว้นวรรค ไม่ลงสมัคร ส.ส.กทม.ครั้งแรกรอบ 16 ปี 

วันที่ 2 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคชาติพัฒนากล้าเปิดรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ทั้ง 33 เขต โดยไม่มีชื่อของนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.กทม. 2 สมัย ซึ่งจะเป็นการไม่ลงสมัคร ส.ส.กทม.ครั้งแรกในรอบ 16 ปี

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้นายอรรถวิชช์ได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนการแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม.และศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 7 เมษายนนี้ 

สำหรับรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ทั้ง 33 คนของพรรคชาติพัฒนากล้า ดังนี้ 

เขต 1 นันทพันธ์ ศุภณ์ภัทรพงศ์

เขต 2 วรนนท์ อัศวกิตติเมธิน 

เขต 3 ปรัชญา อึ้งรังษี

เขต 4 ปรินต์ ทองปุสสะ

เขต 5 กอบกฤต สุขสถิตย์

เขต 6 นที ศิริธรรมวัฒน์

เขต 7 แสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม

เขต 8 วิเวียน จุลมนต์ 

เขต 9 แวววรรณ ก้องไตรภพ

เขต 10 อรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์

เขต 11 วิโรจน์ จิตรอบรีย์ 

เขต 12 พญาต่อ โชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์

เขต 13 บุญสืบ จันทร์แจ่มศรี 

เขต 14 ธาม สมุทรรานนท์ 

เขต 15 วีรพล วงษ์มะเซาะ

เขต 16 กฤษฎ์ เครือเจริญพร

เขต 17 ฐีรทรัพย์ อภิญญาภรณ์ 

เขต 18 ริณดา คงตาละนันท์

เขต 19 ภัทรานิษฐ์ กิตินิรันดร์กูล 

เขต 20 กรกฤษณ์ วงศ์คุณหยก 

 

เขต 21 อรรถเวช กองนักวงษ์

เขต 22 ดิเรก ขันฑพร 

เขต 23 ยศยา ชิยาปภารักษ์ 

เขต 24 รัชตะ สมบัติลาภตระกูล 

เขต 25 สวิชญา วาทะพุกกะณะ 

เขต 26 สงกรานต์ พงษ์พันนา 

เขต 27 ณัฐวรรธน์ พัชรพรนุกูล 

เขต 28 ธนาวุฒิ รัศมีฉาย 

เขต 29 พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ 

เขต 30 วันชัย สุทธิอารีกุล 

 

เขต 31 ศราพงศ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา 

เขต 32 อรไพลิน อัครเลิศวรปรีชา 

เขต 33 กฤษณ์ สุริยผล