เศรษฐา เตรียมเปิดงานบั้งไฟพญานาคโลก จ.หนองคาย ก่อนเยือนลาว

เศรษฐา ทวีสิน

นายกฯ เตรียมเป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมชมบั้งไฟพญานาคที่ อ.โพนพิสัย 29 ต.ค.นี้

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องในประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2566 รัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดหนองคาย เชิญชวนประชาชนชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ในคืนวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2566 ใน 6 อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขง

โดยแต่ละอำเภอจะมีทั้งงานแสดงวัฒนธรรม กิจกรรมบนเวที ถนนอาหาร การแข่งขันเรือยาว การแสดงแสงเสียง และการรำบวงสรวงบูชาพญานาค ประกอบด้วย อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ อ.ท่าบ่อ อ.เมืองหนองคาย อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี ซึ่งขณะนี้จังหวัดหนองคายมีความพร้อมเต็มที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาและชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย

โดยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้ยืนยันความพร้อมงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2566 โดยเฉพาะความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันออกพรรษา วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายยืนยันว่า ทุกหน่วยงานในจังหวัดหนองคายมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี สถานที่จัดงาน การจราจร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ประจำจุดชมบั้งไฟ ซึ่งชาวจังหวัดหนองคายมีความมุ่งหวังที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นและด้วยไมตรีจิตที่ดียิ่ง

Advertisment

การจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดหนองคาย โดยจังหวัดหนองคายมีความพร้อมจัดกิจกรรม และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะมาร่วมชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์แห่งศรัทธา และร่วมกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตตามความเชื่อและศรัทธา ในงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาค พร้อมรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคได้บริเวณริมน้ำโขงในเขตพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดหนองคาย

นายชัยกล่าวว่า ในช่วงเย็นวันที่ 29 ตุลาคม นายกฯจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2566 (Naga Fire Miracle of Faith 2023) ณ ลานนาคาเบิกฟ้า 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พร้อมชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย

สำหรับการจัดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคายได้เผยผลสำรวจความพึงพอใจในส่วนของนักท่องเที่ยว/ประชาชน พบว่า นักท่องเที่ยว/ประชาชน ที่มาท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากถึง 80.2% โดยพึงพอใจในที่พัก 85% กิจกรรม 84.6% สถานที่/การรักษาความปลอดภัย 83.4% การประชาสัมพันธ์ 82.8% ป้ายบอกทาง/เจ้าหน้าที่ 82.2% ราคาสินค้า 81.8%

โดยนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เป็นผู้มาเที่ยวมากกว่า 1 ครั้งอยู่ที่ 59.6% และผู้มาเที่ยวครั้งแรกที่ 40.4% นักท่องเที่ยวมีการพักแรมในจังหวัดหนองคาย 58.8% พาหนะในการเดินทาง ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 74.8% รองลงมาคือรถจักรยานยนต์ รถตู้/รถทัวร์ สำหรับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนของผู้มาเที่ยวงานโดยรวม อยู่ที่ 2,160 บาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนของนักท่องเที่ยว/ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ อยู่ที่ 3,150 บาท

Advertisment

ทั้งนี้ งานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาค เป็นงานที่จังหวัดหนองคายจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับจังหวัดหนองคายปีละหลายร้อยล้านบาท โดยสถิติบั้งไฟพญานาคเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา (ข้อมูล : ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย) เกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค 260 ลูก โดยเกิดในพื้นที่ อ.โพนพิสัย 20 ลูก และ อ.รัตนวาปี 240 ลูก

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ภายหลังนายกรัฐมนตรีพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2566 (Naga Fire Miracle of Faith 2023) ที่ลานนาคาเบิกฟ้า 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แล้วจะเดินทางพักค้างคืนที่จังหวัดอุดรธานี ก่อนที่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม จะเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ