ประวัติ “วิทยา ยาม่วง” คัมแบ็กข้าราชการ หลังเคยลาออกยุค “ศักดิ์สยาม”

วิทยา ยาม่วง

รู้จัก วิทยา ยาม่วง ครม.บรรจุกลับเข้ารับราชการ นั่งรองปลัดกระทรวง หลังเคยลาออกในยุค “ศักดิ์สยาม”

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้บรรจุและแต่งตั้ง นายวิทยา ยาม่วง กลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ที่ว่างอยู่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

พร้อมทั้ง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้ย้าย นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมเจ้าท่า ที่ว่างอยู่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ประวัติ

นายวิทยา ยาม่วง เกิดวันที่ 22 กันยายน 2508 อายุ 58 ปี จบจากนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่นปี 2524 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2539 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 51 และรัฐประศาสนมหาบัณฑิต วิทยาลัยการทัพเรือ กองทัพเรือ รุ่นที่ 44 วปอ.รุ่นเดียวกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายวิทยา ยาม่วง เริ่มรับราชการที่กองทัพเรือ เมื่อปี 2526 ในปี 2533 ย้ายมาทำงานที่กรมเจ้าท่ามีโอกาสดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ผอ.สำนักงานส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ และการพาณิชยนาวี ผอ.สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคที่ 4 (สงขลา) , ภูมิภาคที่ 5 (ภูเก็ต)

ปี 2554 ผอ.สำนักกฎหมาย,ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 (อยุธยา) ต่อมาเมื่อปี 2559 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ขยับขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการเมื่อต้นปี 2562 และดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า

สำหรับ นายวิทยา ยาม่วง อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สมัยที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยให้มีผลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยระบุถึงสาเหตุลาออกว่า มีปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างหนัก และต้องการไปดูแลสุขภาพ และครอบครัว