รู้จักหน่วยงาน กอ.รมน. พร้อมเปิดงบประมาณในช่วง 10 ปีหลัง

กอ.รมน.

รู้จักหน่วยงาน กอ.รมน. หลังเป็นประเด็นโต้แย้ง ยุบ-ไม่ยุบ พร้อมเปิดงบประมาณในช่วง 10 ปีหลังใช้ไปแล้วเท่าไร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 จากกรณีพรรคก้าวไกลเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 หรื่อร่างกฎหมาย “ยุบ กอ.รมน.”

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และในฐาน ผอ.รมน. โดยตำแหน่ง ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวเมื่อ 31 ต.ค. ที่ผ่านมาว่า “ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการยุบ กอ.รมน.ไม่ได้อยู่ในความคิดของรัฐบาลนี้ ไม่ได้อยู่ในความตั้งใจ และไม่ได้อยู่ในนโยบายรัฐบาลชุดนี้แม้แต่น้อย”

ด้าน “สุทิน คลังแสง” รมว.กลาโหม กล่าวถึงพรรคก้าวไกลว่า “คนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็พูดได้ แต่การจะยุบต้องประเมินปัจจัยหลาย ๆ อย่าง บางเรื่องพูดได้ แต่บางเรื่องก็เปิดเผยข้อมูลไม่ได้ เพราะฉะนั้น คนที่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลก็พูดได้ทุกอย่าง แต่เมื่อมาเป็นแล้วก็ต้องมาดูความเป็นไปได้อีกทีว่าทํายากแค่ไหน”

กอ.รมน.คืออะไร

กอ.รมน. หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้นตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง เพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่มุ่งทำลายผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) โดยตำแหน่ง

ปี 2484 อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตเริ่มก่อตัวขึ้นในไทย และได้พัฒนาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) โดยเป็นการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์จนเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของรัฐ

หน่วยงานดังกล่าวเริ่มก่อตั้งโดยพลเอก ประภาส จารุเสถียร ได้ออกคำสั่งที่ 1/08 วันที่ 17 ธันวาคม 2508 ให้จัดตั้งกองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ (บก.ปค.)

ในปี 2512 เปลี่ยนชื่อกองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ (บก.ปค.) เป็นกองอำนวยการป้องกัน และปราบปรามคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.)

ปี 2516 เปลี่ยนชื่อกองอำนวยการป้องกัน และปราบปรามคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) เป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

ปี 2523 รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ประกาศใช้คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/23 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ และมวลชนที่เข้าป่า ได้รับการนิรโทษกรรมในคดีการเมืองทั้งหมด และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในฐานะ “ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย”

ปี 2525 หลังจากภัยคอมมิวนิสต์ลดความรุนแรงลงแล้ว ปี 2525 รัฐบาลได้ปรับบทบาท กอ.รมน.ให้ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด เสริมความมั่นคงบริเวณแนวชายแดน แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการปฏิบัติทางจิตวิทยา เป็นต้น

10 ปีหลัง กอ.รมน.กวาดงบฯไป “แสนล้าน”

เพจเฟซบุ๊ก คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่ข้อมูล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556-2566 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ระบุ 10 ปี กอ.รมน.กวาดงบประมาณไป 100,274,700,800 บาท แยกเป็นรายปีได้ดังนี้

 • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 = 7,980,125,500 บาท
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 = 8,201,570,700 บาท
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 = 8,906,478,600 บาท
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 = 10,200,971,600 บาท
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 = 10,410,393,400 บาท
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 = 10,049,512,900 บาท
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 = 10,240,111,400 บาท
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 = 9,893,672,900 บาท
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 = 8,854,707,900 บาท
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 = 7,764,882,400 บาท
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 = 7,772,273,500 บาท

ข้อมูล : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร