ครม.ไฟเขียว กำหนดเด็กที่ใช้ กัญชา กัญชง กระท่อม เสี่ยงกระทำผิด

คารม พลพรกลาง
คารม พลพรกลาง

ครม.อนุมัติ ร่างกฎกระทรวง ให้เด็กที่ใช้กระท่อม กัญชา กัญชง หรือส่วนผสม มีพฤติกรรมเสี่ยงกระทำความผิด

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด พ.ศ. 2549

ทั้งนี้ กำหนดให้เด็กที่ใช้พืชกระท่อม กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากพืชกระท่อม กัญชา กัญชง เพื่อนันทนาการเป็นพฤติกรรมเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กใช้พืชกระท่อม กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม กัญชา และกัญชงในลักษณะสารเสพติด ซึ่งจะกระทบต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และการเจริญเติบโตของร่างการ และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี