มติเอกฉันท์ ศาล รธน. สั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิกก.บริหาร 10 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้นัดฟังคำวินิจฉัย กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) หลังจาก ทษช.มีหนังสือแจ้งรายชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 1 ชื่อ และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคทษช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ตามมาตรา 92

ล่าสุดเมื่อเวลา  เวลา 15.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ตามมาตรา 92 และมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิทางการเมือง แก่คณะกรรมการบริหารพรรค 10 ปี และห้ามจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นเวลา 10 ปี และห้ามใช้ชื่อซ้ำ และชื่อย่อเกี่ยวกับพรรคการเมืองนี้ เป็นเวลา 10 ปี

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ บางตอนว่า เมื่อการกระทำของผู้ถูกร้องมีหลักฐานชัดเจนว่า ได้กระทำโดยรู้สำนึก และสมัครใจอย่างแท้จริง กก.บห.ย่อมรู้ดีว่า  รู้ดีว่าทูลกระหม่อมเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ และเป็นเชษฐภคินี แม้จะถวายบังคมลาจากฐานันดรศักดิ์ แต่ยังคงดำรงเป็นสมาชิกแห่งพระบรมจักรีวงศ์ การกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง  ทั้งยังเป็นการกระทำที่วิญญูชน คนทั่วไปรู้สึกได้ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องถูกนำมาใช้เพื่อความได้เปรียบทางการเมืองอย่างแยบยล ให้ปรากฏผลเหมือนฝักใฝ่ทางการเมืองและมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมือง  โดยไม่คำนึงถึงหลักการพื้นฐานสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียฐานะที่ต้องอยู่เหนือการเมืองและเป็นกลางทางการเมือง เป็นจุดเริ่มต้นของการเซาะกร่อน บ่อนทำลาย เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรม เสื่อมทรามเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นกากระทำเป็นปฏิปักษ์ ต่อการปกครอง ตามมาตรา 92 จึงมีมติเอกฉันท์สั่งยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง

ทางด้านนายปรีชาพล พงษ์พาณิช หัวหน้าพรรคทษช. ให้สัมภาษณ์ หลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยเสียงสั่นเครือ น้ำตาคลอเบ้า ว่า  “เสียใจอย่างสุดซึ้ง ขอบคุณทุกกำลังใจ พรรคอายุไม่ยาว 4 เดือน ก่อร่างสร้างตัวทางการเมือง ได้รับเมตตาประชาชนจำนวนมาก จะทำหน้าที่ดีสุด อยากเห็นบ้านเมืองไปทางที่ดี ทำสิ่งที่ดีให้บ้านเมือง ขอบคุณผู้สมัคร ผู้สนับสนุนทุกท่าน …พบกับใหม่”

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ประกอบด้วย

1. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคฯ
2. น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรคฯ
3. นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรคฯ
4. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคฯ
5. นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคฯ
6. นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรคฯ
7. นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคฯ
8. นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรคฯ
9.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรคฯ
10. น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรคฯ
11. นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรคฯ
12. นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรคฯ และ
13. นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรคฯ


ส่วนนายรุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรคฯ ลาออกก่อนวันที่ 8 ก.พ.2562

คลิกอ่านเพิ่มเติม เพจดังเตือน! ‘ระวังคำพูด’ วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ คดียุบ ทษช. เสี่ยงคุก-ปรับ

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ