“มีชัย” ปัดตอบร่าง พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ธรณีสงฆ์ ฟอกผิดให้ถูกหรือไม่

“มีชัย” ปัดตอบร่าง พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ธรณีสงฆ์ฟอกผิดให้ถูกหรือไม่ โยนถามต้นเรื่องยืนยันไม่มีผลต่อการอุทธรณ์คดี “ยงยุทธ” เหตุความผิดสำเร็จแล้ว

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 กันยายน ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีการออกร่าง พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหาร ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา พ.ศ. … เพื่อเยียวยาความเสียหายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ดินอัลไพน์ว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดของกฎหมายดังกล่าว จึงไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่ตามกฎหมายการโอนที่ธรณีสงฆ์จะต้องออกเป็นกฎหมายเท่านั้น และปัจจุบันไม่ทราบว่ามีการโอนที่ดินดังกล่าวไปกี่กรรมสิทธิ์แล้ว

เมื่อถามว่า มีการมองว่าการออกกฎหมายฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นการรับรองเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกหรือไม่ นายมีชัยกล่าวว่า ต้องไปถามต้นเรื่อง เพราะจะตอบได้ต้องรู้ข้อเท็จจริง ส่วนเป็นบรรทัดฐานในคดีอื่นด้วยหรือไม่นั้น ก็เป็นหน้าที่ของ สนช.ในฐานะผู้ออกกฎหมายที่อาจจะสอบถามถึงเงื่อนไขว่าเป็นอย่างไร ส่วนจะมีผลต่อการสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ ตนคิดว่าไม่น่าจะมีผล เนื่องจากเป็นความผิดที่สำเร็จไปแล้ว ส่วนกฎหมายจะสามารถแยกผู้รับโอนโดยสุจริตกับไม่สุจริตได้หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่า ความสุจริตหรือไม่สุจริตเป็นอย่างไร ถ้าตนตอบไปอาจทำให้เกิดความไขว้เขวและเข้าใจผิดได้ต้องพิจารณาเป็นเรื่องไป

 


ที่มา : มติชนออนไลน์