ตัดสิทธิ์ทางการเมือง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ 5 ปี เหตุยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ผู้ร้อง นายสมควร โอบอ้อม อดีต ส.ส.นครสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ ผู้คัดค้าน แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ โดยศาลพิพากษา ว่า นายสมควร โอบอ้อม ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ โดยผู้คัดค้านไม่แสดงรายการเงินลงทุนในหุ้นบริษัทโอบอ้อมอุตสาหกรรม(1994)จำกัด จำนวน 85,300หุ้น มูลค่า 8,530,000 บาทที่มีชื่อ นายเอกชัย พวงเพ็ชร เป็นผู้ถือหุ้นแทนผู้คัดค้าน เป็นความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 32 และมาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใด ในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่ง ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 วรรคสอง กับมีความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ให้จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฏว่า ผู้คัดค้านได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี

 

 


ที่มา มติชนออนไลน์