ประยุทธ์ลงนามยกเลิกเคอร์ฟิวกรุงเทพ-16 จังหวัด มีผล 5 ทุ่ม 31 ต.ค.

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ประยุทธ์ลงนามยกเลิกเคอร์ฟิวกรุงเทพฯ-16 จังหวัด เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว มีผล 5 ทุ่ม 31 ตุลาคม 2564 

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลงนามใน คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 18/2564 เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

โดยพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวมีทั้งหมด 17 จังหวัด ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร
2.จังหวัดกระบี่
3.จังหวัดชลบุรี (เฉพาะ อ.บางละมุง เมืองพัทยา ศรีราชา เกาะสีชัง และสัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน และ ต.บางเสร่)
4.จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมืองเชียงใหม่ ดอยเต่า แม่ริม และแม่แตง)
5.จังหวัดตราด (เฉพาะ อ.เกาะช้าง)
6.จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะ อ.บุรีรัมย์)
7.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก)
8.จังหวัดพังงา
9.จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)
10.จังหวัดภูเก็ต
11.จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
12.จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)
13.จังหวัดเลย (เฉพาะ อ.เชียงคาน)
14.จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
15.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า)
16.จังหวัดหนองคาย (เฉพาะ อ.เมืองหนองคาย สังคม ศรีเชียงใหม่ และท่าบ่อ)
และ 17.จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะ อ.เมืองอุดรธานี บ้านดุง กุมภวาปี นายูง หนองหาน และประจักษ์ศิลปาคม)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังลงนามใน ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 36) ซึ่งมีสาระสำคัญ ข้อที่ 3 โดยยกเลิกเคอร์ฟิวพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัด

ข้อ 3 การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แต่ได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น.ของวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564

ขณะที่สาระสำคัญอื่น ๆ ในข้อ 4 ยังคงห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันรวมมากกว่า 500 คนในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

และข้อ 5 ในระยะเริ่มแรกของการเปิดเขตพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ให้สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ยังคงปิดการดำเนินการในช่วงเวลานี้


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ