ประยุทธ์ เปิดทำเนียบ 13 ม.ค. ลงนาม MOU ไทย-ญี่ปุ่น ด้านพลังงาน

ประยุทธ์ เปิดทำเนียบ 13 ม.ค. 65 เป็นสักขีพยาน ลงนามร่าง MOU ไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาความร่วมมือด้านพลังงาน

วันที่ 11 มกราคม 2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการลงนามในวันที่ 13 ม.ค. 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของร่างบันทึกความร่วมมือ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างสองประเทศในมิติต่าง ๆ ให้ชัดเจนและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น ขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วย 1.น้ำมันและก๊าซ 2.ไฟฟ้า 3.พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 4.พลังงานนิวเคลียร์ 5.นวัตกรรม เทคโนโลยี และพลังงานอัจฉริยะ 6.เทคโนโลยีการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความร่วมมือด้านพลังงานอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองประเทศจะกำหนดร่วมกัน

โดยจะมีการดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การฝึกอบรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ การส่งเสริมการลงทุนร่วมกัน การจัดแผนที่นำทางด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2050