“สุรชาติ เทียนทอง” กกต. ประกาศรับรอง เป็น ส.ส. กทม. แล้ว

สุรชาติ เทียนทอง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผล “สุรชาติ เทียนทอง” พรรคเพื่อไทย เป็น ส.ส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาประกาศรับรองผลให้ นายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย (พท.) เป็น ส.ส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 หลังได้รับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอํานาจของ กกต.ที่จะดําเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับการเลือกตั้งสามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.นับแต่วันที่ 29 มีนาคม เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งวัฒนะ