ประยุทธ์ ชมหน่วยงาน ประชาชน ทำให้ WHO ยกย่องไทยต้นแบบสู้โควิด

ประยุทธ์ ชมหน่วยงาน ประชาชน ทำให้ WHO ยกย่องไทยต้นแบบสู้โควิด

โฆษกรัฐบาล เผย “นายกฯ” ชื่นชมหน่วยงานและประชาชน ทำให้ WHO ยกย่องไทยเป็นประเทศต้นแบบในการรับมือโรคโควิด-19 อันดับ 3 ของโลก ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 8,081 ราย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมและขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนที่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ส่งผลให้องค์การอนามัยโลก (WHO) เลือกประเทศไทยให้เป็นประเทศต้นแบบลำดับที่ 3 ของโลก ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

โดยคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกและทีมประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีการบริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโควิด-19 มีความยืดหยุ่น ปรับตัวไปตามสถานการณ์ และเน้นการปฏิบัติได้จริง โดยพบปัจจัยสำคัญ คือ

1) มีการสนับสนุนโดยผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดนโยบายประเทศ 2) ระบบสาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็งจากการลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระบบปฐมภูมิมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ทศวรรษ 3) มีความร่วมมือเชื่อมต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และภาคการศึกษา รวมถึง อสม. 4) มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและชุมชน และ 5) มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำว่า สิ่งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลเพียงเท่านั้น แต่เป็นความสำเร็จร่วมกันของทุกภาคส่วน และที่สำคัญเป็นผลมาจากการได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชนคนไทยทุกคน อย่างไรก็ตาม ขอทุกคนอย่าเพิ่งประมาทยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ไทยกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 8,081 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 8,077 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 54 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัว 91,279 ราย และมียอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 10,588 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 จำนวน 2,101,415 ราย จำนวนผู้ที่หายป่วยสะสมจำนวน 2,035,989 ราย