อภิปรายไม่ไว้วางใจ: ประยุทธ์ พร้อมตอบมาก สั่งรัฐมนตรีทำการบ้านให้ดี

ประยุทธ์ สภา

ประยุทธ์ เผยกลาง ครม. พร้อมรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ชี้แจงเองเป็นหลัก เปิดสภาอภิปรายได้ตั้งแต่ 19 ก.ค. เป็นต้นไป ไม่เกี่ยงโหวตวันเสาร์ กำชับพรรคร่วมอย่าซ้ำรอยกฎหมายสุรา-สมรสเท่าเทียม 

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 รายงานข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ระหว่างการพิจารณาในวาระจร นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ประสานวิปรัฐบาล ได้รายงานเรื่องญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งมาสอบถามถึงความพร้อมเรื่องวันของ คณะรัฐมนตรี ว่าสะดวกที่จะให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่วันใด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ข้อสังเกตกรณีที่ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายตั้งแต่วันที่ 18-22 กรกฎาคมมานั้น เห็นว่าในช่วง 1 สัปดาห์ต้องมีการประชุมคณะรัฐมนตรี 1 วัน

ดังนั้น หากเป็นไปได้ขอให้ประชุม คณะรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม แล้วเริ่มอภิปรายในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคมเป็นต้นไป อาจจะอภิปรายไปถึงวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม แล้วไปลงมติในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคมก็ได้ จึงขอให้คณะรัฐมนตรีตอบกลับไปว่า คณะรัฐมนตรี พร้อมตั้งแต่วันอังคารที่ 19 กรกฎาคมเป็นต้นไป

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังย้ำกับที่ประชุมว่า มีความพร้อมที่จะชี้แจง และยืนยันว่าจะเป็นผู้ชี้แจงหลักให้ตัวเอง ขณะนี้ตนเองได้ทำการบ้านอยู่ โดยประเมินจากที่ฝ่ายค้านได้นำเสนอออกมาเป็นระยะ ๆ ว่าจะอภิปรายในเรื่องใดบ้าง เป็นเรื่องเดิม ๆ และขอให้รัฐมนตรีทุกคนที่มีชื่อถูกอภิปราย หรือไม่มีชื่ออยู่ในญัตติ ไปทำการบ้านมาให้ดี

จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ฉายสไลด์ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และธรรมเนียมปฏิบัติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา พร้อมกับเน้นย้ำว่า นอกจากรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกอภิปรายแล้ว รัฐมนตรีคนอื่น ๆ ก็ต้องเตรียมให้พร้อมด้วย

เนื่องจากบางเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ถูกอภิปรายสามารถมอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงตอบได้ในฐานะที่กำกับดูแลหน่วยงานนั้น ๆ รวมไปถึงรัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปรายสามารถสนับสนุนข้อมูล เช่น แผ่นสไลด์ ชาร์ตเอกสาร ให้กับรัฐมนตรีที่กำลังถูกอภิปรายได้นำไปชี้แจงได้

นอกจากนี้ นายวิษณุยังกำชับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายด้วยว่า ให้รีบลุกขึ้นชี้แจงในทันทีที่ถูกอภิปรายในเรื่องนั้น ๆ ไม่ให้ทอดเวลาข้ามวัน

ขณะเดียวกัน นายวิษณุยังบอกถึงธรรมเนียมปฏิบัติของการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า เมื่อถึงการโหวตของรัฐมนตรีคนใด ที่ผ่านมารัฐมนตรีคนนั้นๆ จะไม่โหวตให้ตัวเอง จะใช้วิธีงดออกเสียง แต่สามารถโหวตให้กับรัฐมนตรีคนอื่น ๆ ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจได้

ขณะที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ฝากนายอนุชาเรื่องคิวอภิปรายว่า ขอให้มีการแจ้งรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายก่อนล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมตัวชี้แจงได้ทันที รวมถึงป้องกันการสับสนคิวและเวลาที่จะใช้ในการชี้แจง

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ได้กำชับวิปรัฐบาลให้ไปประสานความร่วมมือกับพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องการลงมติ โดยให้เป็นทิศทางเดียวกัน ไม่ให้เหมือนกับการลงมติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สุราก้าวหน้า และร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่ปรากฏว่า ส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบาลโหวตไปคนละทิศละทาง ไม่เป็นไปตามมติวิปรัฐบาล