“กรมทางหลวงชนบท” เสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล จ.ชุมพร กว่า 8 กม.

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3201-บ้านบางจาก อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนอย่างยั่งยืน

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ สำหรับในส่วนของกรมทางหลวงชนบทได้รับนโยบายให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาถนนเชื่อมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมโดยเน้นให้มีความต่อเนื่องสวยงาม ร่มรื่น สะดวก และง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในจังหวัดชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง อาทิ หาดบ่อเมา หาดทรายรี หาดบางเบิด ฯลฯกรมจึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3201-บ้านบางจาก อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระยะทาง 8.595 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาหาดบ่อเมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชุมพร มีลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 6.00 เมตร และ 7.00 เมตร

พร้อมทางจักรยานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ด้านซ้ายทางและขวาทาง กว้างข้างละ 1.50 เมตร และ 2.00 เมตร และก่อสร้างสะพานใหม่ ปรับปรุงสะพานเก่า ก่อสร้างจุดชมวิวขนาดเล็ก 1 แห่ง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 95% ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายจราจร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 83.480 ล้านบาท


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ