การเคหะ อัพเดตแฟลตดินแดง D1 สร้างคืบหน้า 63% กำหนดเสร็จต้นปี’67

การเคหะฯ อัพเดตแฟลตดินแดง D1 สร้างคืบหน้า 63% กำหนดเสร็จต้นปี 2567
การเคหะแห่งชาติ ติดตามความก้าวหน้า โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย จากการเป็นชาวแฟลตให้กลายเป็นชาวคอนโดฯหรูบนถนนดิน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า โครงการเคหะชุมชนดินแดง หรือ “แฟลตดินแดง” ทาง กคช.ดูแลบริหารจัดการมาอย่างยาวนานถึง 50 ปี

ปัจจุบันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอาคารมีความทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย ล่าสุดอยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (2559-2567)

ด้วยการพัฒนาพื้นที่ชุมชนดินแดง (แฟลตดินแดง) ซึ่งเดิมเป็นอาคาร 5 ชั้น 64 อาคาร

แฟลตดินแดง

ที่ผ่านมา กคช.นำร่องฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) มาพัฒนาเป็นอาคารสูง 28 ชั้น เปิดให้แฟลตที่ 18-22 ได้เข้าอยู่อาศัย จากนั้นก็รื้อถอนแฟลตหลังเดิมเพื่อนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นายทวีพงษ์กล่าวต่อว่า กคช. กำลังดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคาร D1)  อย่างเข้มข้นทุกกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้างอาคาร

สิ่งสำคัญที่สุดคือมุ่งเน้นเรื่องการก่อสร้างที่มีคุณภาพ และใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน ทั้งเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคงของตัวอาคาร

ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้าง 63% เร็วกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ อยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรมและงานระบบ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี 2567

แฟลตดินแดง 2

รายละเอียด อาคาร D1 เป็นอาคารพักอาศัยสูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย ขนาดห้อง 33 ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำหรับการออกแบบอาคาร D1 ได้คำนึงถึงแนวคิดด้านอารยสถาปัตยกรรม (Universal Design)
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน โดยออกแบบให้โถงและทางเดินภายในอาคาร สามารถระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และแสงธรรมชาติส่องเข้าถึงตัวอาคาร

นอกจากในส่วนห้องพักอาศัยแล้ว ยังมีสวนและพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 7 ชั้น 24 และชั้นดาดฟ้า เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

“หลังจากที่เราพัฒนาโครงการแล้ว มีการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล ซึ่งการจะเป็น Smart Building หรือ Smart Community ไม่ใช่ Smart เพราะใช้ระบบไอที

แฟลตดินแดง 3

แต่เป็นความ Smart ของการมีที่อยู่อาศัย มีเศรษฐกิจที่ดี มีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกคนมีส่วนร่วม นั่นหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในชุมชนที่ Smart แล้ว จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ


จึงเป็นเป้าหมายสำคัญ เข้ามาปรับปรุงและฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย กลุ่มครัวเรือนเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างเท่าเทียมกัน”