เช็คสภาพจราจรมอเตอร์เวย์ ภาพรวมเคลื่อนตัวได้ แต่ยังติดสะสม

แฟ้มภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 12 ส.ค. เวลาประมาณ 11.50 น. ว่า กรมทางหลวงรายงานภาพรวมสภาพจราจรมอเตอร์เวย์ดังนี้

ทล.7 (กรุงเทพ – ชลบุรี)สภาพการจราจรโดยรวม
” ปริมาณรถปานกลาง เคลื่อนตัวได้ ”

**แต่ยังคงมีรถติดสะสม**
– กม.1+000- กม.8+000 มุ่งหน้าชลบุรี
-ด่านลาดกระบังมุ่งหน้าชลบุรี ท้ายแถว 5.0 กม.
– ด่านบางปะกง มุ่งหน้าชลบุรี ท้ายแถว 7.0 กม.

ทล.9 (บางปะอิน – บางพลี)
สภาพการจราจรโดยรวม
” ปริมาณรถปานกลาง เคลื่อนตัวได้ ”


**แต่ยังคงมีรถติดสะสม**
– ด่านธัญบุรี มุ่งหน้าบางปะอิน ท้ายแถว 15.0 กม.
– ด่านทับช้าง.2 มุ่งหน้าบางปะอิน ท้ายแถว 4.0 กม.