“คมนาคม” รับลูกเอกชนปรับขนาดตู้ High Cube จาก4.2เป็น4.6เมตร หนุนการค้า-ขนส่งของประเทศ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 30 ก.ค.2562 ได้ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งตู้สินค้า ประเภท 40 ฟุต (High Cube) และการขออนุญาตใช้รถเฉพาะกิจขนาดใหญ่ (Oversize Vehicle) ซึ่งมีลักษณะนอกเหนือจากประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ครั้งที่ 1/2562

โดยประชุมร่วมกับผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจทางหลวง สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ข้อมูลสถิติการบรรทุกตู้สินค้าฯ จาก กทท. และสหพันธ์การขนส่งฯ มีสถิติจำนวนตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือกรุงเทพฯ ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 จำนวน 1,062,242 ตู้ แบ่งเป็นตู้สินค้า High Cube จำนวน 374,273 ตู้ หรือ 35.23% ของจำนวนตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือกรุงเทพฯ ทั้งหมด

รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งตู้สินค้าฯ อาทิ กฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดความสูงของรถบรรทุก นและยังได้รับทราบเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถเฉพาะกิจฯ การพิจารณาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการขนส่งตู้สินค้าฯ และการขออนุญาตใช้รถเฉพาะกิจฯ

“สหพันธ์การขนส่งฯ เสนอให้มีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความสูงการบรรทุกตู้สินค้าฯ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในการใช้ขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักเบา เพราะมีความจุมากกว่าประเภท 40 ฟุต เป็นขนาดปกติ หากภาครัฐผลักดันให้การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ประเภทดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย จะช่วยสนับสนุนการค้า การลงทุน และส่งผลต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการขนส่งกับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากจะประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนการขนส่งได้เป็นอย่างมาก

โดยขอให้แก้ไขความสูงของรถบรรทุกตู้สำหรับบรรจุสิ่งของจาก 4.2 เมตร เป็น 4.6 เมตร ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว ส่วนการขออนุญาตขนส่งสินค้าและวัสดุของรถเฉพาะกิจฯ ประสบปัญหา เช่น ขออนุญาตเพื่อใช้งานมีระยะเวลาค่อนข้างนาน และติดขัดข้อกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะของรถ เป็นต้น

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า มอบให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบข้อมูลสถิติการขนส่งตู้สินค้าประเภทดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัดว่ามีรถบรรทุกตู้สินค้าHigh Cube ที่ผ่านเส้นทางหลวง ทางหลวงชนบท ปริมาณเท่าไร รวมถึงเปรียบเทียบสถิติในแต่ละปี เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงตามที่สหพันธ์ขนส่งฯ ร้องขอและป้องกันผลกระทบด้านต่าง ๆ กรณีที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกตู้สินค้าฯ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

พร้อมกับสั่งการให้ ทล.และ ทช. รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกว่ามีรถประเภทดังกล่าวหรือไม่ และขอให้ทางสหพันธ์ขนส่งฯ ดูแลควบคุมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าของสมาชิกสหพันธ์ฯ

นอกจากนี้ให้คณะทำงานฯ รวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รูปแบบที่ภาครัฐสามารถตรวจสอบน้ำหนักของรถดังกล่าว ความเร็วในการขับรถที่เหมาะสม เส้นทางที่สามารถวิ่งรถได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพเส้นทาง การพัฒนาบุคลากรผู้ขับรถ และการออกใบอนุญาตขับขี่เป็นการเฉพาะสำหรับผู้ขับรถประเภทดังกล่าว

โดยต้องคำนึงความปลอดภัยของสาธารณชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะทำงาน ต้องรายงานผลการดำเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบภายในเดือน กันยายน 2562

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ