“กระทรวงต่างประเทศ” และ “มูลนิธิไทย” เตรียมมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ให้ผู้ที่สร้างแฟนคลับ เกิดพลังซอฟต์พาวเวอร์ “นิยมไทย”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย  ร่วมกันแถลงข่าวถึงโครงการ “รางวัลการทูตสาธารณะประจำปี 2565” ซึ่งมอบให้บุคคล กลุ่มบุคคลทั่วไปหรือองค์กร ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยที่สร้างชื่อเสียง จนเป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวต่างประเทศ นำไปสู่การสร้างแฟนคลับให้กับประเทศไทย คนไทยและความเป็นไทย เกิดพลังซอรฟต์พาวเวอร์ “นิยมไทย” ในกลุ่มชาวต่างประเทศ

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ และนายธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย ร่วมแถลงข่าวโครงการรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2565 (Public Diplomacy Award 2022) เพื่อมอบให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคลทั่วไปหรือองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่แสวงผลกำไร ซึ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทย สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหรือมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ต่างประเทศได้รู้จัก ชื่นชอบและนิยมไทยมากยิ่งขึ้น เช่นในด้านมนุษยธรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม นวัตกรรม กีฬา ฯลฯ  ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและทำให้มีความเข้าใจประเทศไทยดีขึ้น มีความนิยม ชื่นชม หรือเรียกว่าการสร้าง “แฟนคลับ” ให้กับประเทศไทยนั่นเอง

โดย นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การทูตสาธารณะถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงต่างประเทศ ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างเกียรติภูมิและบทบาทของไทยในประชาคมโลก โดยที่ผ่านมา กระทรวงต่างประเทศ ได้มีการส่งเสริมด้านการสร้างการรับรู้ของประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ รวมถึงผนึกกำลังกับหน่วยงานไทยที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ มาโดยตลอด รวมไปถึงความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ร่วมกันเผยแพร่ความเป็นไทยอย่างเข้มแข็งผ่านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด

“ปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกไร้พรมแดน การดำเนินงานด้านการต่างประเทศมีความหลากหลาย จึงหารือร่วมกับมูลนิธิไทย จัดโครงการรางวัลทูตสาธารณะขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ไปดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ ด้านมนุษยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม กีฬา นวัตกรรม เป็นต้น จนสามารถสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ การยอมรับ ชื่นชม นิยม เป็นที่ประจักษ์ในต่างประเทศ” อธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศกล่าวทางด้าน นายธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย กล่าวว่า การดำเนินงานทางการทูต (Diplomacy) มีมานานนับร้อยปี โดยมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเพื่อลดความขัดแย้ง การทูตโดยทั่วไป เป็นการดำเนินการระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล แต่ก็มีที่รัฐบาลส่งเสริมความสัมพันธ์ไปยังประชาชนในต่างประเทศโดยตรงด้วย

“ส่วนการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีไปยังประชาชนในต่างประเทศโดยเฉพาะ เพื่อให้เขามีความเข้าใจประเทศไทย คนไทยและความเป็นไทยดีขึ้น เกิดเป็นความนิยม ชื่นชม หรือเรียกว่าการสร้าง “แฟนคลับ” ให้กับประเทศไทย คนไทย และความเป็นไทยนั่นเอง” นายธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย กล่าว

การจัดโครงการรางวัลการทูตสาธารณะนี้ มีความตั้งใจที่จะเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศตามที่กล่าวมา และยังต้องการสนับสนุนให้ผู้รับรางวัลสามารถดำเนินงานตามเจตนารมณ์ที่ดีต่อไป อีกทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลและองค์กรอื่น ๆ ด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทของการทูตสาธารณะมากยิ่งขึ้น และสร้างการรับรู้ว่าประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะได้เช่นกัน

ทั้งนี้ มูลนิธิไทย และ กต. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการทูตสาธารณะปี 2565  ขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม เพื่อคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคลทั่วไป หรือองค์กรที่สมควรได้รับรางวัล ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ กต. เลขาธิการมูลนิธิไทย ผู้แทนภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคสื่อมวลชน จำนวน 9 คน อีกทั้งให้สถานทูตไทยในประเทศต่าง ๆ พิจารณานำเสนอชื่อเข้ามาด้วย รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมกับรางวัลนี้เข้ามาได้เช่นกันภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ และจะมอบรางวัลต้นเดือนตุลาคมนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิไทย 0-2203-5000 ต่อ 11031 ในเวลาราชการ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมหรือเข้าข่ายการรับรางวัล วิธีการเสนอชื่อผู้รับรางวัลและรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ www.thailandfoundation.or.th


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ