สิงห์อาสาร่วมกับศูนย์ฯ นเรนทร “สร้างหลักสูตรกู้ชีพอุบัติภัย”  เติมทักษะขั้นสูงอาสาสมัครกู้ชีพ

สิงห์อาสา

สิงห์อาสา “สร้างหลักสูตรกู้ชีพอุบัติภัย” ร่วมกับศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถี จัดทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการกู้ชีพองค์รวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโครงการแรกให้แก่อาสาสมัครกู้ชีพจาก 15 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค เพิ่มทักษะองค์ความรู้ในการดูแลรักษาชีวิตผู้ประสบเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและลดผลกระทบด้านสุขภาพระยะยาว

นายอรรถสิทธิ์ พรหมสุข ผู้จัดการฝ่ายงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายต่อชีวิตสูงขึ้นตามที่ปรากฏในข่าว เช่น เหตุเพลิงไหม้ กระแสไฟฟ้ารั่วลงน้ำ ฯลฯ  สิงห์อาสาจึงได้ร่วมมือกับศูนย์กู้ชีพ

นเรนทร จัดอบรมความรู้ที่เน้นการช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีอาสาสมัครกู้ชีพได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน จาก 15 จังหวัดทั่วประเทศ โดยหลังจากฝึกอบรมไปแล้วอาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นทีมเคลื่อนที่เร็วที่สามารถประเมินอาการขั้นต้น รวมทั้งความเสี่ยงของผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่สอดคล้องกับภาวะความเจ็บป่วยประเภทต่าง ๆ ได้แม่นยำ นำไปสู่การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี ลดโอกาสการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่อาสาสมัครกู้ชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย เพราะบุคลากรเหล่านี้เป็นจิตอาสาที่ทุ่มเทและสละเวลาส่วนตัวคอยช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน”

ทางด้าน แพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา อาจารย์แพทย์ประจำศูนย์กู้ชีพนเรนทร กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการฯ เปิดเผยว่า “หลักสูตรที่จะอบรมให้แก่อาสาสมัครกู้ชีพมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้วิเคราะห์และประเมินอาการได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยมีภาวะคุกคามชีวิต เช่น ภาวะฉุกเฉินระบบทางเดินหายใจ ระบบหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ภาวะฉุกเฉินที่มีอาการไม่คงที่รวมไปถึงภาวะคุกคามอื่น ๆ ซึ่งทีมอาสาสมัครกู้ชีพเป็นเครือข่ายที่จะเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วที่สุด หากสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้

อย่างถูกวิธีและตรงตามอาการที่แท้จริง ก็จะช่วยรักษาชีวิตและป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น ได้แก่ การห้ามเลือดภายนอก การปั๊มหัวใจ การกระตุกหัวใจอัตโนมัติ การช่วยเหลือภาวะหัวใจอุดกั้น การช่วยเหลือบาดแผลปักคา-แผลทะลุหน้าอก การปิดปากแผลอวัยวะภายในทะลัก รวมไปถึง

การลำเลียงขนย้ายอย่างถูกวิธี ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัยจนกว่าจะส่งตัวถึงโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่น ๆ ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีผู้ประสบเหตุจำนวนมาก”

ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่สิงห์อาสาได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการกู้ชีพขั้นสูงให้แก่อาสาสมัครกู้ชีพจาก 15 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี เชียงใหม่ เชียงราย โคราช มหาสารคาม ขอนแก่น สิงห์บุรี สุราษฎร์ธานี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นนทบุรี อ่างทอง และนครนายก ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้อาสาสมัครได้มีทักษะความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและสามารถป้องกันตนเองและทีมจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้สิงห์อาสายังมีหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครกู้ภัย ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรกู้ภัยทางน้ำต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ หรือหน่วยซีล การจัดอบรมกู้ภัยประจำปี 2565 หลักสูตร “อสรพิษวิทยา” ให้แก่เครือข่ายกู้ภัยสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดย คุณนิรุทธ์ ชมงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านงูและผู้ก่อตั้งเพจ Nick wildlife เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างทักษะความรู้ความปลอดภัยในการจับงูและสัตว์เลื้อยคลานให้กับอาสาสมัครกู้ภัย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น