สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตร

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวในระดับสูงที่หาบละ 807 บาท

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 681 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับเพิ่มขึ้น หลังจากที่ประเทศอาร์เจนตินาคาดการณ์สภาวะฝนลดลง ซึ่งสร้างความกังวลให้กับผลผลิตเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงการเจริญเติบโตที่สำคัญของข้าวโพด โดยล่าสุดคุณภาพข้าวโพดที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากอยู่ที่ 12% ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนประเทศบราซิลเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปแล้ว 14% เร็วกว่าค่าเฉลี่ยปกติซึ่งอยู่ที่ 4% ด้านอุปสงค์มีคำสั่งซื้อข้าวโพดสหรัฐฯ จากประเทศญี่ปุ่น สำหรับฤดูกาล 2566/67 จำนวน 112,000 ตัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

Advertisment

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 23.40 บาท การเก็บเกี่ยวที่ประเทศบราซิลยังคงล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่สภาพอากาศในประเทศอาร์เจนตินาดีขึ้นเล็กน้อย มีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่วนปริมาณซื้อในตลาดเริ่มกลับเข้ามามากขึ้นหลังจากประเทศจีนกลับมาทำงานตามปกติหลังหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,520.25 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 484.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศอาร์เจนตินาไม่ดีขึ้นอย่างที่ตลาดคาดการณ์ โดยถั่วเหลืองประเทศอาร์เจนตินาที่ถูกประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากอยู่ที่ 7% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบหลายปี ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ มีการประเมินผลผลิตถั่วเหลืองประเทศอาร์เจนตินาเบื้องต้นอยู่ที่ 36 ล้านตัน ซึ่งจะต่ำกว่ารายงานที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการที่ 45.5 ล้าน สำหรับฤดูกาล 2566/67 ในขณะที่ประเทศบราซิลเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 4% ช้ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ด้านฝั่งอุปสงค์ National Oilseed Processors Association (NOPA) รายงานยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Soybean Crush) ของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่ 187.4 ล้านบุชเชล ซึ่งต่ำกว่ายอดของเดือนก่อนหน้าและต่ำกว่ายอดของเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

Advertisment

ฤดูกาลจับปลาที่ประเทศเปรูจบฤดูกาลแล้ว โดยปริมาณปลาที่จับได้จริงอยู่ที่ประมาณ 80% ของโควต้า ไม่มากและไม่น้อยสำหรับฤดูกาลนี้ โดยเพียงพอต่อการผลิตปลาป่นสำหรับยอดคำสั่งซื้อล่วงหน้า ขณะที่ราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และปริมาณซื้อหน้าท่าเรือเริ่มปรับตัวขึ้นหลังเทศกาลตรุษจีน ส่วนสต๊อกหน้าท่าเรือปรับตัวลดลงเล็กน้อย

ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ราคายังคงทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท ขณะที่ปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาปรับลดลง โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 538 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 526 เหรียญสหรัฐฯ  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 471 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 465 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,620 บาท เป็นกระสอบละ 1,570 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,400 บาท เป็นกระสอบละ 1,370 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาลดลง

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 94-100 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,400 บาท (บวก/ลบ 96)

ตลาดการค้าสุกรขุนยังคงได้รับผลกระทบจากชิ้นส่วนสุกรลักลอบนำเข้า เพราะผลผลิตในปัจจุบันต่ำกว่าความต้องการบริโภค การปราบปรามชิ้นส่วนสุกรนำเข้าที่สื่อสารออกมาเป็นนโยบายตรงของนายกรัฐมนตรี ยังคงเป็นภาคปฏิบัติจริงเพียงไม่เกิน 5% ของจำนวนลักลอบทั้งหมด

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 18.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ราคาทรงตัวที่ฟองละ 3.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว