ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชมนิทรรศการในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชมนิทรรศการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า” พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา ๖๖ ปี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานคณะต่าง ๆ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ณ ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง เพื่อร่วมพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระเมตตาห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยคนไทยตลอดมากว่า ๔ ทศวรรษ ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทย

นิทรรศการ “แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า” จัดแสดงอยู่ ณ ชั้น ๑ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง เพื่อเปิดให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมลงนามถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งเผยแพร่พระปรีชาสามารถผ่านนิทรรศการภาพพระกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ เพื่อให้พสกนิกรได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานพระปณิธานที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณที่ทรงน้อมนำสืบสานแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันก่อกำเนิดเป็นแสงแห่งพระปณิธานอันแน่วแน่ และทรงปฏิบัติพระภารกิจทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างยาวนาน